คู่มือการใช้บริการสำหรับลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง

คู่มือการใช้บริการสำหรับลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง (โปรดศึกษาข้อควรระวัง คลิก )

รายการคู่มือ

เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับ หลังจากที่ทำสัญญา

  • ประเภทเอกสารที่ท่านจะได้รับ
  • บัตรชำระค่างวด ซิมพลีการ์ด (Simply Card)

ช่องทางการชำระเงิน

  • วิธีการชำระเงิน
  • วิธีการสมัครบริการชำระค่างวดผ่านบัญชีอัตโนมัติ

บริการงานอื่นๆ

  • ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
  • บริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี
  • บริการต่ออายุประกันภัยรถยนต์
  • บริการโอนสิทธิ์การเช่าซื้อรถยนต์
  • บริการปิดบัญชีโอนกรรมสิทธิ์

รายละเอียดวิธีการคิดคำนวณค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้