ขั้นตอนการแก้ไขที่อยู่

สแกน หรือ คลิกที่ QR Code  เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TLT Simply

เลือกเมนู ค่างวดรถยนต์

คลิกที่ เมนูทั้งหมด

กดที่เมนู ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

กรอกที่อยู่ใหม่ ที่ต้องการแก้ไข หากมีมากกว่า 1 สัญญา กรุณาติ๊กเลือก "ใช้ที่อยู่นี้ในทุกสัญญา" (หากไม่เลือกจะแก้ไขเฉพาะที่เลือกเท่านั้น)

อัพโหลดรูปถ่ายบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล และกดยืนยัน

หน้าจอจะแสดงที่อยู่ใหม่ที่แก้ไข หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้กดตกลง

หน้าจอจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ดำเนินการแก้ไขที่อยู่เรียบร้อย และจะมีผลในรอบบิลถัดไป กดตกลง

1. สแกน หรือ คลิกที่ QR Code  เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TLT Simply

2. เลือกเมนู ค่างวดรถยนต์

3. คลิกที่ เมนูทั้งหมด

4. กดที่เมนู ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

5. กรอกที่อยู่ใหม่ ที่ต้องการแก้ไข หากมีมากกว่า 1 สัญญา กรุณาติ๊กเลือก "ใช้ที่อยู่นี้ในทุกสัญญา" (หากไม่เลือกจะแก้ไขเฉพาะที่เลือกเท่านั้น)

6. อัพโหลดรูปถ่ายบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล และกดยืนยัน

7. หน้าจอจะแสดงที่อยู่ใหม่ที่แก้ไข หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้กดตกลง

8. หน้าจอจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ดำเนินการแก้ไขที่อยู่เรียบร้อย และจะมีผลในรอบบิลถัดไป กดตกลง