นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือน พฤษภาคม 2563

เว็บไซต์ของ โตโยต้า ลีสซิ่ง (“เรา”) ใช้คุกกี้เป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของท่าน เมื่อท่านได้เข้าชมเว็ปไซต์ของเราผ่าน www.tlt.co.th รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เช่น mobile website mobile application เป็นต้น ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้งานของท่านและผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่น ๆ เรายังใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายคุกกี้ ("นโยบาย") เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา โดยเราจะทำการแจ้งเตือนท่านล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเช่นว่านั้น

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยจะบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยเราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล เช่น การจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ การจดจำและบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานเดิม เป็นต้น ซึ่งการใช้คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านแต่ประการใด

ประเภทของคุกกี้

  1. คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-Party Cookies) คือ คุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ประเภทนี้สามารถถูกอ่านได้ผ่านเว็บไซต์ของเราเอง
  2. คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) คือ คุกกี้ที่ถูกสร้างและกำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เราได้ใช้บริการอยู่ เช่น เราอาจใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งาน หรือการสร้างและการส่งโฆษณา ดังนั้น เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจพบเนื้อหาที่ฝังมาจาก Facebook หรือ Youtube ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้เป็นผู้กำหนดคุกกี้ขึ้นมาเอง

ประเภทการใช้งานคุกกี้ของเรา

คุกกี้ดังต่อไปนี้อาจถูกนำมาใช้ในกรณีที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

  1. Necessary Cookies คือ คุกกี้ที่มีความจำเป็นให้เว็บไซต์สามารถใช้งานขั้นพื้นฐานได้ เช่น การท่องเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน การเข้ารหัส เป็นต้น โดยเว็บไซต์จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมหากปราศจากซึ่งคุกกี้ประเภทนี้
  2. Preference Cookies คือ คุกกี้ที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น ภาษาที่ใช้ หรือการปรับเปลี่ยนไปตามประเทศ หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเข้าใช้
  3. Statistic Cookies คือ คุกกี้ที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ผ่านการรวบรวมและรายงานข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่าน
  4. Marketing Cookies คือ คุกกี้ที่ถูกใช้ในการติดตามผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยวัตถุประสงค์ของคุกกี้ประเภทนี้เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาและการดำเนินการด้านการตลาด
  5. Unclassified Cookies คือ คุกกี้ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคุกกี้ประเภทใด และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดประเภทของคุกกี้ดังกล่าว

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

ระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สำหรับคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Session ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเมื่อบราวเซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทำการปิดบราวเซอร์แล้วก็ตาม โดยเราจะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้

การโอนข้อมูล

ในกรณีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประเทศปลายทางไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

การควบคุมการใช้งานคุกกี้

บราวเซอร์ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถลบหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของเราได้ นอกจากนั้น ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการตั้งค่าของแต่ละบราวเซอร์ตามลิ้งค์ข้างล่าง

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านต้องการทราบวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิที่ท่านมีอยู่ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-660-5555

เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
โทร 02-660-5555, อีเมล