ข้อมูลบริษัท Company Overview

 • ก่อตั้งเมื่อ
  Established
  5 ตุลาคม 2536
  5 October 1993
 • ทุนจดทะเบียน
  Registered Capital
  63,400 ล้านบาท (เมษายน 2566)
  63,400 Million Baht (April 2023)
 • บุคลากร
  Employees
  1,260 คน (เมษายน 2566)
  1,260 people (April 2023)
 • สำนักงาน
  Branch
  11 สาขาทั่วประเทศ
  11 Regional offices

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2536 โดยเป็นสถาบันการเงินในเครือโตโยต้า ไฟแนนเชี่ยล เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 30 ปี โดยมีสำนักงาน 11 สาขา ที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศและเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

On October 5th, 1993, Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd. was founded as a financial institution under the Toyota Financial Services Corporation, which conducts business in more than 40 nations globally.

With 11 branch offices offering services all around Thailand, Toyota Leasing has been operating here for more than 30 years. To provide the greatest service to all of our clients, we are still dedicated to creating new product lines and inventive enterprises.

เอกสารข้อมูลบริษัทฯ ณ มกราคม 2566
Company Documents as of January 2023