เรื่องราวของเรา บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 • ปี 1-10

 • ปี 11-20

 • ปี 21-ปัจจุบัน

2536 – 2545 ทศวรรษแห่งการเรียนรู้

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มต้นการเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าโตโยต้าด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2536 วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการขายรถยนต์โตโยต้า และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นเพียง 2 ปีแรก โตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถขยายอาณาเขตพื้นที่การให้บริการไปสู่จังหวัดสำคัญๆ ได้อย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคทั่วประเทศทั้งสิ้น 11 จังหวัดในปี 2539

แต่แล้วแผนการขยายธุรกิจกลับหยุดชะงักลงเมื่อในปี 2540 เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในเอเชียหรือที่ประเทศไทยเรียกว่า 'วิกฤติต้มยำกุ้ง' ขณะนั้นประเทศไทยมีการประกาศปิดสถาบันการเงินถึง 56 แห่ง มีสถาบันการเงินจำนวนไม่น้อยที่ต้องปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอด โตโยต้า ลีสซิ่ง เองก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงได้ตัดสินใจลดจำนวนสำนักงานสาขาที่ให้บริการใน 11 จังหวัดเหลือเพียง 6 จังหวัดในปี 2542 แต่ยังคงนโยบายในการให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ช่วงทศวรรษแรกในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้า ลีสซิ่ง เปรียบได้กับช่วงของการเรียนรู้เพื่อจะสร้างรากฐานธุรกิจให้แข็งแรงจากการสั่งสมประสบการณ์ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกเหนือการควบคุมทำให้ โตโยต้า ลีสซิ่ง ตระหนักถึงคุณค่าของมิตรภาพที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงจากเพื่อนพนักงานในครอบครัว โตโยต้า ลีสซิ่ง เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากคู่ค้าและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงนั้นเช่นกัน

วันแรก 5 ตุลาคม 2536

จัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท โดยอาศัยสำนักงานแห่งแรก ณ ชั้น 18 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ในกรุงเทพมหานคร

เริ่มปีที่ 1 2 กุมภาพันธ์ 2537

เริ่มให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าเป็นครั้งแรกในเขตกรุงเทพมหานคร

ปีที่ 3 2539

เปิดสำนักงานสาขาจำนวน 11 สาขาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เข้าปีที่ 5 2540

วิกฤตต้มยำกุ้ง! 56 สถาบันการเงินปิดตัวลงในช่วงนี้! โตโยต้า ลีสซิ่ง ปรับกลยุทธ์เพื่อนำพาบริษัทให้ดำเนินต่อไป

ปีที่ 7 2542

จาก 11 สาขา สู่ 6 สาขาเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคในประเทศ

ปี 10 2546

เริ่มเปิดสำนักงานอีกครั้งโดยปรับเป็นสำนักงานย่อยใน 2 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

 • ปี 1-10

 • ปี 11-20

 • ปี 21-ปัจจุบัน

2546 – 2556 ก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่ สร้างทักษะแข็งแรง

หลังจากเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤต และเริ่มมองเห็นสัญญาณการเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรง โตโยต้า ลีสซิ่ง จึงตัดสินใจขยายสาขาเพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยวางนโยบายจัดตั้งสาขาอย่างรัดกุมมากขึ้นมุ่งเน้นการบริหารจัดการคล่องตัวจากภายใน

ประสบการณ์และบทเรียนในคราวก่อนทำให้ โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อผ่านความท้าทายวิกฤติเศรษฐกิจจาก Subprime Mortgage Crisis หรือ 'วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์' ซึ่งในประเทศไทยเรียกว่า 'วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์' ในปี 2551

นอกเหนือจากการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าแล้ว โตโยต้า ลีสซิ่ง ยังเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในการให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับสัญญาเช่าซื้อ และลีสซิ่งรถยนต์จึงมีนโยบายให้ก่อตั้ง บริษัท โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด หรือ TIB (Toyota Insurance Broker) ขึ้นในปี 2551 เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยเต็มรูปแบบ และเป็นบริษัทน้องใหม่แห่งแรกของโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันภัยให้แก่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่สนใจ

ปีที่ 11 2547

Tsunami disaster in Thailand ประเทศไทยประสบวาตภัยสึนามิ

ปีที่ 12 2548

 • เปิดสำนักงานย่อยที่ จ.เชียงใหม่
 • เริ่มบริหารสินเชื่อผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ (Wholesales Finance Management) ในเดือนสิงหาคม

ปีที่ 14 2550

 • เริ่มให้บริการวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car Floor Plan for Toyota Sure)
 • เริ่มให้บริการสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจแก่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า (Land & Construction Loans for Toyota Dealer)
 • เริ่มให้บริการ "โปรแกรมสมปอง" สำหรับเกษตรกร ซึ่งถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ (16,590,000 คน)*

ปี 15 2551

 • Hamburger Crisis (Subprime + Lehman Brothers)
 • ก่อตั้งบริษัท โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด หรือ TIB (Toyota Insurance Broker)
 • เริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้ารถฮีโน่ (HINO) เพื่อขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตรในเครือโตโยต้า

ปีที่ 16 2552

 • กุมภาพันธ์: เริ่มแนะนำ "โปรแกรม CREDIT CARE" ร่วมกับคู่ค้า
 • มีนาคม: เปิดตัวรถยนต์ Yaris Minor Change ด้วย "โปรแกรมสบายดี"
 • มิถุนายน: ต่อยอดโปรแกรมเพื่อลูกค้าเกษตรกรด้วย "โปรแกรมสมใจ"
 • สิงหาคม: ขยายการให้บริการ โปรแกรมสบายดี ไปยังรถยนต์นั่งรุ่นอื่นๆ
 • กันยายน: ขยายการให้บริการ โปรแกรมสมใจ ให้แก่เกษตรกรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ปีที่ 18 2554

Earthquake in Japan & Great Flood in Thailand

ปีที่ 19 2555

 • เมษายน: เพิ่มสำนักงานสาขาที่ จ.อุบลราชธานี เป็นสำนักงานสาขาที่ 10
 • กันยายน: เริ่มให้บริการสินเชื่อรถแลกแจกเงิน "โปรแกรม SABUY CASH"
 • ธันวาคม: ปรับสำนักงานย่อยหาดใหญ่เป็นสำนักงานสาขาที่ 11 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ปีที่ 20 2556

 • มกราคม: เริ่มให้บริการ "โปรแกรม SABUY MAX" บริหารงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กร TOYOTA WAY จนทำให้มีส่วนแบ่งสินเชื่อรถยนต์มากกว่า 50% จากยอดขายในปีที่ผ่านมา (2555)
 • ปี 1-10

 • ปี 11-20

 • ปี 21-ปัจจุบัน

2557 – 2560 ทศวรรษที่ 3 เติบโตจากรากฐานที่มั่นคง ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน

จากการดำเนินธุรกิจมากว่า 25 ปี ปัจจุบันโตโยต้า ลีสซิ่ง เรามีสำนักงานสาขาทั้งหมด 11 แห่ง โดยมีการปรับสาขาย่อยที่ จ.นครราชสีมา ให้กลายเป็นสาขาที่ 11 อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 ดำเนินงานภายใต้การให้บริการของพนักงานทั่วประเทศร่วมพันคนที่ผ่านการอบรมให้มีจิตสำนึกในการให้บริการอย่างเต็มใจด้วยรอยยิ้มแก่คู่ค้า และลูกค้าทุกรายรวมทั้งเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อการทำงานร่วมกับคู่ค้าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว

ทำให้เราเป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อรถยนต์โตโยต้าที่มีทั้งความมั่นคง และความน่าเชื่อเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่การจะเป็นองค์กรธุรกิจที่ดีประสบความสำเร็จ และสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้นการทำกำไรสูงสุดอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอเราจึงเรียนรู้ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ โปร่งใส และทำสิ่งดีๆ เพื่อตอบแทนสังคมควบคู่กัน

ด้วยตระหนักว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและประเทศ และชุมชนก็คือประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ดังนั้นการช่วยดูแลคนในชุมชนและช่วยเหลือสังคมก็เปรียบได้กับการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ และประเทศไทยให้ยั่งยืนด้วยเช่นกัน

ปีที่ 21 2557

กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for the King" ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ปั่น จักรยานไปแปรอักษร Long Live the King

ปีที่ 22 2558

ปรับสาขาย่อย จ.นครราชสีมา เป็นสาขาที่ให้บริการอย่างเป็นทางการ

ปีที่ 23 2559

 • เมษายน: จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Steering Committee) สำหรับดำเนินกิจการเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปแบบ

ปีที่ 24 2560

 • ปรับเปลี่ยนเบอร์ติดต่อโทรศัพท์ และโทรสารสำนักงานสาขาทั้ง 10 แห่ง ให้สะดวกในการติดต่อมากยิ่งขึ้น
 • น้อมเกล้าฯ ถวายรถบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ปีที่ 25 2561

 • ก้าวสู่ปีที่ 25 ปีแห่งความท้าทายเมื่อก้าวเข้าสู่ยุค Digital Disruption ซึ่งโตโยต้า ลีสซิ่ง ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยดำเนินการสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ จากความคิดสร้างสรรค์อันหลากหลายที่ได้จากการคิดค้น ของพนักงานในองค์กรเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อันจเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัท และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจให้ได้มากที่สุด
 • Create Value by Enabling Freedom of Movement" Global Vision Toyota Financial Service (TFS)

ปีที่ 26 2562 - ปัจจุบัน

ปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง Digital Transformation สร้างศักยภาพ ในการแข่งขันทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและพัฒนาไปสู่สิ่งที่มากกว่าลูกค้าคาดหวัง ปฏิรูปผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถ สร้างคุณค่าให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างความมีอิสระในการเดินทาง ให้แก่ลูกค้า (to enable the freedom of movement) การพัฒนารูปแบบธุรกิจ แบบใหม่ๆ และแนะนำการให้บริการแบบ Mobility as a Service ยกระดับความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้แทนจำหน่าย รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางการขาย และเตรียมความพร้อมพนักงานและ ระบบการบริหารงานให้สามารถตอบสนองตลาดใหม่ ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว

 • TLT Simply Mobile Application แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง
 • Line@ Toyota Leasing
 • KINTO บริการให้เช่ารถยนต์แบบครบวงจรทางออนไลน์
 • ย้ายเคาน์เตอร์บริการลูกค้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปสำนักงานซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 26