บริการจัดส่งหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตของลูกค้า รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการรับเอกสารทาง ไปรษณีย์ ลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถสมัคร ได้เองผ่าน แอป “TLT Simply”

สะดวก เปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลา

ปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคล

ลดความเสี่ยง เรื่องเอกสารสูญหาย

ขั้นตอนการสมัครรับจดหมายแจ้งข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

สแกนที่ QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TLT Simply

เลือก บริการอื่นๆ และ กดที่เมนู “บริการเอกสาร NCB อิเล็กทรอนิกส์”

กด “สมัคร NCB e-Letter”

กด “ลงทะเบียน NCB e-Letter”

ทำการสมัครโดยการคลิกเลือก “ยอมรับ”

ระบบจะให้กรอกรหัสของ TLT SIMPLY จากนั้นจึงจะ แจ้งให้ทราบว่าดำเนินการสมัครบริการเรียบร้อยแล้ว และจะมีผลในการดูจดหมายแจ้งข้อมูลเครดิตได้ทันที