ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง

คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัครงานเพื่อศึกษาคุณสมบัติ

ผู้สมัครกรุณาส่งเอกสารเพื่อสมัครงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่อีเมล human_resources@tlt.co.th

เอกสารสมัครงาน:

 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • สำเนาใบรับรองผลการเรียน / ใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองคุณวุฒิ หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการสมัครงาน (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ชื่อตำแหน่ง : Finance Staff

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 67

Finance Staff

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Support Finance operations in various sections such as Direct Debit, Cheque Receiving, Bank Statement Reconciliation, etc.
 • Prepare data for Finance monthly report to support management information.
 • Jointly participate in corporate activities i.e., TPS (Toyota Production System), TBP (Toyota Business Practice), and any related upon assignment.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 30-35 years old.
 • Bachelor’s degree in Finance, Economics, Business Administration, or related fields.
 • Background in various financial products and activities are preferred.
 • Digital and multitasking skill are more advantage.
 • Good communication in English
 • Able to use MS Office
 • Detail oriented, adaptable and good communication skill

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Credit Administration Officer/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 9 ก.พ. 67

Credit Administration Officer/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สแกน บันทึกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารต่างๆก่อนเข้าระบบปฏิบัติการ
 • คัดแยกเอกสารให้กับทางฝ่ายต่างๆเพื่อทำการจัดส่งให้ลูกค้า
 • จัดส่งเอกสารและจัดการคลังเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชายหรือหญิงสัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 - 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในสายงานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสินเชื่อ, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่งานการธนาคาร หรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากประสบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (Excel, Word, PowerPoint)
 • หากมีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานในรูปแบบวันทำงานที่ยืดหยุ่นได้และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ,สามารถทำงานใต้ความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Business Development Staff (Life Insurance Broker)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 1 ก.พ. 67

Business Development Staff (Life Insurance Broker)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Monitor & evaluate sales and marketing campaign in order to improve sales performance
 • Provide & analyze business data to identify sales opportunities to increase company’s fee-based income
 • Prepare & monitor insurance business information for daily, weekly and monthly such as daily report, sales performance report, summary of month-end report
 • Design & develop automated report to consolidate and standardize sales performance reports

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 25-30 years old
 • Bachelor’s degree or higher in statistics, Finance, Accounting, Marketing, Business Administration or related field
 • At least 2 years experience in business development, marketing, business analyst or any position related to insurance business
 • Holding life or non-life insurance broker license would be an advantage
 • Good command of English both written and spoken
 • Good command in Microsoft Office especially data analytic tools especially Excel (Tableau, Pivot, Vlookup) and power BI
 • Good data analytical and presentation skills
 • Strong innovative skill with technology and good communication skill
 • Able to travel upcountry occasionally for business purpose

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Head of Collection Management (GM level)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Suntower, Vibhavadi Road

วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 67

Head of Collection Management (GM level)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Be responsible for managing overall aspects of Collection Management Department to ensure that the operation process and activity delivered the results or achievement as per Target, Goals, and KPIs to control the point of lowest delinquency.
 • Develop strategic plan, budget plan, and ensure the efficiency of manpower and resource management.
 • Manage operation of overdue collection, back-office admin. process, debt restructuring, moratorium, proper re-finance program, auction process, data center, MIS collection and all other functions for the best performance and result.
 • Cooperate with related parties both internal & external on collection management issues.
 • Prepare executive report and propose to top management.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 40-48 years old.
 • Bachelor’s or higher in relevant discipline.
 • More than 12 years’ experience in collection management with 8 years’ experience at managerial level would be required.
 • Having knowledge about debt collection laws, consumer protection acts or related laws and regulations.
 • Experience in hire purchasing or leasing business is preferable.
 • Fluently in English both spoken and written.
 • Computer literate in MS office applications especially Microsoft Excel (Pivot, Vlookup) or any related analytic tools.
 • Strong negotiation, analytical, logical thinking, problem solving and decision making.
 • Able to travel both domestically and abroad for business purpose.

ที่ทำงาน

Suntower, Vibhavadi Road

ชื่อตำแหน่ง : National Marketing & Product Development Staff

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 67

National Marketing & Product Development Staff

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Develop marketing program including interest rate and special campaign to stimulate sales volume.
 • Monitor market situation and competitors to enhance competitiveness of marketing program.
 • Coordinate with related parties in creating marketing activities and tools to support marketing program.
 • Prepare proposals, presentations, and reports as assigned.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female, age between 25 - 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Marketing, Finance & Banking or any related fields.
 • At least 3 years experience in sales and marketing with 1 year experience in supervisory level.
 • Having experience in financial institution or automobile industry would be advantage.
 • Good command of English both written and spoken.
 • Computer literacy in Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint)
 • Strong analytical thinking and communication skills.
 • Able to travel upcountry occasionally for business purpose

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Corporate Compliance (Senior to Assistant Manager level)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 67

Corporate Compliance (Senior to Assistant Manager level)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Analyze and support existing Regulation update to executives, Team and Business units; including identify and evaluate regulatory risk impact which may affecting the business operation and process
 • Conduct compliance risk assessment and ensure business process and internal activities are complied with relevant regulations
 • Coordinating with related parties to develop and establish Compliance Control & Monitoring tools and other Compliance & Control improvement scheme
 • Coordinate and establish Compliance training program, e.g. AML and/or NCB, etc including provide training materials
 • Establish and maintain positive relationship with regulators, facilitate and maintain a good understanding between BU and regulators
 • Provide advisory on regulatory compliance issues supporting business operation

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 28 - 35 years old
 • Bachelor’s degree or above in Law or relevant discipline.
 • At least 3 years’ experience in risk, legal or compliance function from financial institution, banks or financial service companies
 • Knowledge/experience in legal and compliance, internal control, and relates to financial business is an advantage
 • Experience in automobile hire-purchase business is an advantage
 • Computer literacy in Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint or related programs)
 • Practical in English both written and spoken
 • Good skill in reporting, communication, interpersonal, analytical, problem solving and decision making

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Accounting Deputy Department Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 8 ม.ค. 67

Accounting Deputy Department Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Planning, developing, implementing, and controlling accounting transactions to be complied with Accounting Standard, local policies as well as tax laws and regulations.
 • Handling and overseeing financial accounting and taxation process.
 • Ensuring accounting transactions and financial records are maintained timely and accurately.
 • Setting up and maintaining internal control to be complied with Sarbanes-Oxley Act (SOA).
 • Developing accounting practices and setting up accounting policies.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age 40-48 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or related field.
 • At least 10 years working experience in overall accounting functions.
 • Experience in Finance & Banking or Hire Purchase Business would be an advantage.
 • Good knowledge and understanding of tax regulations and strong technical knowledge of accounting including IFRS and TFRS.
 • Having CPA would be an advantage.
 • Good command of English both written and spoken.
 • Good skill in MS Office, accounting operational systems and related data analytic tools such as SAP, Tableau and Power BI would be advantage.
 • Ability to work independently with tight deadlines and high pressure.
 • Good analytical, people skill, leadership, and good communication skill.
 • Note: For this position, the applicants must have a criminal check for employment consideration

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Fleet Credit Management Staff

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 66

Fleet Credit Management Staff

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Establish a daily, monthly, quarterly data management mechanism, regularly outputting deliverables such as daily reports, monthly reports, quarterly report, credit analysis reports etc., to form a tool for sedimentation and structuring.
 • Monitor and analyze customer data about projected financial data from the financial statements to better understand the business and analyze the financial services and products in all categories.
 • Analysis and auditing of financial data and other information necessary and relevant for the analysis of customer risk.
 • Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • Assist Head of Credit Analysis Section in coaching credit analysts in the team.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 25-30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Business Management, Accounting, Economics, or related fields.
 • At least 3 years of experience in Credit Analyst or related field.
 • Proven skills in corporate credit analysis are essential.
 • Knowledge in financial statement, financial ratio, credit report would be an advantage.
 • Good command of written and spoken English.
 • Advanced computer skills especially Microsoft Excel (Pivot, Vlookup or any advance functions).
 • Having skill in Power BI, Dashboard, or any analytic tools would be considered.
 • Multi-tasking with the ability to handle multiple assignments.
 • Must be able to exercise sound, analytical and logical judgement in decision making, be self-motivated and communicate effectively at different management levels.
 • Able to travel upcountry for business purposes.

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Credit Analyst Staff

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 66

Credit Analyst Staff

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Conduct credit analysis for auto hire purchase according to corporate credit criteria and standard in order to ensure credit quality.
 • Coordinate with related parties to obtain necessary information and verify credit information / application to ensure the highest accuracy and thoroughness of credit.
 • Provide support and give advice to the marketing office about improving credit quality.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 25 - 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Finance & Banking, Marketing, Business Administration, Economics or any related fields.
 • At least 3 years experience in credit analysis with 1 year experience in supervisory level.
 • Having experience in hire purchase business or financial institution is the advantage.
 • Good command of English both written and spoken.
 • Computer literacy in MS Office.
 • Good analytical thinking and decision making skills.
 • Be able to work well under pressure and time constraint.

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Telemarketer for Auto Loan Refinancing/ พนักงานขายสินเชื่อรถยนต์รีไฟแนนซ์ทางโทรศัพท์

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Suntower, Vibhavadi Road

วันที่ประกาศ : 4 ธ.ค. 66

Telemarketer for Auto Loan Refinancing/ พนักงานขายสินเชื่อรถยนต์รีไฟแนนซ์ทางโทรศัพท์

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Contact to approach customers a car loan service (Refinance) and related services.
 • Inform customers about the conditions of the contract, preparation contract documents and procedures for applying for loans offline and online application.
 • Record customer information into the company's system.
 • Input data and make an appointment for customers to reserve the queue for signing the contract at our offices in locations: Bangkok (Sun Tower’s office) and reginal office.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality. Age between 24-35 years old.
 • Bachelor’s degree in any field.
 • At least 1 year of selling background or related field.
 • Experienced in selling car loans (refinancing), other products, car insurance, life insurance, accident insurance. (Special consideration)
 • Having an insurance broker license would be an advantage
 • Knowledge of laws related to hire-purchase, the Consumer Protection Act
 • Basic computer programs Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
 • Good command in English both written and spoken would be preferable.
 • Able to work overtime and Saturday rotations as needed.
 • Good communication, negotiable and able to solve immediate problems to satisfy customers, good attitude, service-minded and ready to learn new experiences.
 • Detailed, meticulous, working under pressure and working as a team.

ที่ทำงาน

Suntower, Vibhavadi Road

ชื่อตำแหน่ง : Collection Management Staff (Moratorium)/ พนักงานเจรจาติดตามแก้ไขหนี้

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Suntower, Vibhavadi Road

วันที่ประกาศ : 4 ธ.ค. 66

Collection Management Staff (Moratorium)/ พนักงานเจรจาติดตามแก้ไขหนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Negotiate and follow up on customer or propose debt resolution.
 • Inform customers about debt resolution terms, document preparation, and various debt resolution processes.
 • Prepare addendum documents.
 • Record customer information in the system.
 • Schedule customer appointments for signing contracts at our offices in locations: Bangkok (Sun Tower’s office) and reginal officer.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality. Age between 24-35 years old.
 • Bachelor’s degree in any field.
 • At least 1 year of collection background or related field
 • Knowledge of leasing and consumer protection laws.
 • Basic computer programs MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
 • Good command in English both written and spoken would be preferable.
 • Able to work overtime and weekends as needed.
 • Positive attitude, a passion for customer service, willingness to learn and adaptable to new tasks.
 • Attention to detail, thoroughness, ability to work under pressure, and effective teamwork.

ที่ทำงาน

Suntower, Vibhavadi Road

ชื่อตำแหน่ง : Head of Business Development (Mobility business)/ Working at TOYOTA Insurance Broker Co., Ltd.

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 4 ธ.ค. 66

Head of Business Development (Mobility business)/ Working at TOYOTA Insurance Broker Co., Ltd.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Do marketing activities and communication to ensure target can be achieved with smart spending concept.
 • Expand more partnership to ensure revenue stream according to project proposal.
 • Keep PDCA to always ensure customer better experience!
 • Develop business requirement of new mobility product and keep PDCA.
 • Coordinate with IT team to keep launching smoothly.
 • Seeking new business partner with WIN-WIN strategy, gathering make eco system linkage.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, age is between 40-50 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in any field related
 • More than 10 years of working experience in manager level would be required.
 • At least 5 years of working experience in marketing or related field with proven working experience in digital marketing, Platform-as-a-Service (PaaS).
 • Experience in Well understand in both Online and Offline Marketing would be required.
 • Good command of written and spoken English.
 • Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.) are needed.
 • Being creative with experience in identifying targets and devising digital campaigns.
 • Well manage team to achieve target as well as providing direction with solving problem skill.
 • Travelling to upcountry for business purposes occasionally is needed.

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Internal Audit Assistant Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 20 ก.ย. 66

Internal Audit Assistant Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Identify and assess risks to design audit scope for each business unit.
 • Prepare audit program, design work papers and audit tools.
 • Perform audit fieldwork either independently or as a member of an audit team.
 • Prepare and review audit findings, working paper, and draft audit report.
 • Prepare final audit report with findings and recommendations both in Thai, and English.
 • Follow up management actions, and prepare quarterly report per requirements.
 • Prepare SOX test plan, and perform SOX testing per requirements.
 • Coordinate with other departments to ensure the adequacy of internal control, and compliance with applicable laws, regulation, policy & procedure, and code of conduct.
 • Other duties as assigned by management.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 30-35 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting / Finance or related fields.
 • Minimum 5 years of experience in Internal Audit, background in hire purchase business / financial institution / IT / SOX Compliance would be an advantage.
 • Good command of English both spoken and written.
 • Strong analytical, interpersonal with positive attitude.
 • Computer literacy (MS Office / SAP / Teammate).
 • Able to travel upcountry occasionally.

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Enterprise Risk Management Staff

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 3 ก.ค. 66

Enterprise Risk Management Staff

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Oversee and convey Operational Risk Management tool - Risk and Control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI) and Loss Data Collection
 • Deep down in the end-to-end process of business operation to set up appropriate Key Risk Indicator for Operational Risk area
 • Oversee and coordinate with all Department on Crisis management policies, framework, and guidelines to maintain the effectiveness of Company's Business Continuity Management as well as conducting BCP training and testing
 • Maintain and enhance Operational Risk Management policies, frameworks to ensure complying with related regulations
 • Provide knowledge and training on operational risk management to build risk awareness in the company
 • Any related task as assigned

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality. Age between 24 - 30 years old
 • Bachelor's or higher degree in Business Administration, Engineering, or other related fields
 • At least 2 years of experience in Enterprise Risk or Operational Risk areas of Finance & Banking industry or other related fields.
 • Experience in financial business and ESG&SDG are more advantages
 • Good command of written and spoken English
 • Strong analytical and logical thinking and communication skill

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Credit Risk & Fraud Management

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 66

Credit Risk & Fraud Management

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Develop and implement all credit risk and fraud management activities to improve company’s credit qualities as well as establishing tool, standard and report to clarify credit risk issue and enhance credit quality in a whole business process
 • Monitoring both external and internal key risk indicators (i.e. key economic factor and tenant behavior change etc.) and controlling business operations to provide strategies or guidelines to all related departments to prevent and protect company’s credit risks
 • Analyzing and defining root cause of high credit risk issue and suspicious customer group’s behavior for detecting fraud cases.
 • Coordinating and collaborating with both internal and external related parties such as government official (BOT, Police Bureau, and Department of Special Investigation etc.)
 • Conducting credit risk and fraud prevention training to all related parties

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 30-40 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Economics, Business Administration, Finance, Statistic, Engineer, Risk Management or related fields
 • Having at least 5 years experience in Risk Management area especially in credit risk analysis on retail financing in banking or financial business would be advantage
 • Good knowledge in Credit Bureau, law & regulation would be advantage
 • Good presentation and have analytical and logical thinking skill
 • Computer skill : MS Office, Tableau, SAS etc.
 • Good command of English
 • Able to travel upcountry for business purpose

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Credit & Operation Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 66

Credit & Operation Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Monitor & manage all credit & administration process nationwide to ensure the completeness, efficiency, and timeliness
 • Support and collaborate all branches or/and related departments to solve the problems or to roll out the new services and products
 • Assist upper mgt to develop department strategies and plans
 • Operational risk management & Compliance
 • Lead to implement project as assigned

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 32 – 38 years old
 • Bachelor’s degree or above in Business Administration, Economics, Finance, IT, Statistics or any field related
 • At least 7 years of working experience in credit operation, credit risk management with 5 years’ experience in managerial level
 • Having experience in project management would be required
 • Familiarity in automobile hire purchase or leasing business would be advantage
 • Good command in communication both Thai and English
 • Good computer ability in using MS Office especially Excel (Pivot, Vlookup), and other analytic tools would be preferable
 • Able to travel upcountry and flexibility time for working (Some occasions)
 • Strong analytical, problem solving, proactive and result-oriented
 • Interpersonal skill, creative, leadership and teamwork

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : IT Support

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 66

IT Support

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Being the first line for troubleshooting system and network problems.
 • Managing day-end process, data backup and recovery
 • Monitoring and maintaining computer systems and networks for ensuring the smooth run
 • Installing and configuring computer hardware operating systems and applications
 • Monitoring the system utilization

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, male. Age between 24-28 years old
 • Bachelor’s degree in Computer Sciences, Computer Engineering, Management Information System or any related fields
 • Experience in PC hardware&software maintenance, networking, LAN/WAN maintenance
 • Fresh graduate who has internship experience in IT support role is also welcome
 • Having knowledge in Windows Clients OS, Windows Server OS, MS Office PC Utilizes Program
 • Good command of written and spoken English
 • Able to work in night shift and able to travel upcountry occasionally
 • Analytical, problem solving and decision making
 • Cooperative with service minded, positive thinking, and proactive
 • Good interpersonal skill and able to communicate well with all levels

ที่ทำงาน

Abdulahim Place