ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง

คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการเพื่ออ่านคุณสมบัติและกรอกใบสมัคร หากไม่พบตำแหน่งงานที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครเพื่อส่งข้อมูลไว้ให้ทางบริษัท โดยเลือก "ตำแหน่งงานอื่นๆ"

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ, อีเมล human_resources@tlt.co.th และเว็บไซต์ที่บริษัทฯ ลงประกาศรับสมัครงานเท่านั้น

ชื่อตำแหน่ง : Credit Risk & Fraud Management Staff

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 63

Credit Risk & Fraud Management Staff

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Support to develop all credit risk activities to improve company's credit policy, company's credit qualities, including analysis and report all issues in terms of credit risks and provide guideline & tools to branches to prevent and protect company's credit risks.
 • Support to manage operations as well as providing necessary strategies or guidelines for credit consideration process.
 • Support to establish and continuously improve the materials and tools to manage fraud prevention in a whole retail business process both internal and external fraud transactions efficiently i.e. Daily operation, Fraud detection system, etc.
 • Support to analyze and define high risk and suspicious customer group's behavior for detecting fraud case in advance.
 • Coordinating and collaborating with both internal and external related parties.
 • Arrange proper and effective credit policy and fraud prevention training to related parties.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, male or female, age between 24 - 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Finance, Economics, Risk Management, or related fields.
 • At least 3 year experience in Credit Risk Management and Fraud Management area is an advantage.
 • Having experience in Bank or financial institution is a plus.
 • Computer literacy and good command of English.
 • Strong analytical, logical thinking, and presentation skills.

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Information Security Administrator

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 11 ก.พ. 63

Information Security Administrator

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Thai Nationality, age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor’s degree in IT, Computer science or any related fields
 • 1-2 years experience in IT Security, IT Risk Assessment or IT Admin
 • Basic knowledge or experience in developing or maintaining IT Risk Assessment would be an advantage
 • Understanding in Information Security policies and standard such as ISO27001, SANs, COBIT-Infosec
 • Understanding in IT security techniques, vulnerability assessments, penetration testing, computer forensics, SIEM, DLP, and network access controls.
 • Familiar in Window Clients OS and Window Server OS
 • Good analytical, problem solving and also communications skills
 • Good command of English
 • Able to travel upcountry occasionally for business purpose

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Review and Update Policy and Procedure regarding information security
 • Communicating IT security policy and conducting IT security awareness training to encourage policy compliance,
 • Conducting Vulnerability Assessments by Qualys Systems for assessment the networks, applications and operating systems to identify vulnerabilities including to report and follow up the progress of countermeasure/plan,
 • Co-operate with IT Infrastructure, IT System Development and various internal stakeholders for improving IT security techniques, resolving IT security issues and investigate the Security Incident,
 • Analysis, monitor and Control information security risk assessment,
 • Be a consultant for users and various internal stakeholders in terms of information security and other relevant issues,
 • Co-operate with Legal team for update the latest regulations and technology news that effect to company.

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Risk Analytic & Model Management Staff (Portfolio&Residual Value)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 5 ก.พ. 63

Risk Analytic & Model Management Staff (Portfolio&Residual Value)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Conduct portfolio management duties, such as generate portfolio management reports, credit risk analysis and additional report
 • Coordinate with relevant parties to conduct Portfolio Analysis and prepare policies and procedures for portfolio risk management
 • Develop/ Monitoring RV (Residual Value) Model, Profitability Model, Forecasting Portfolio Performance etc.
 • Prepare and support jobs or projects as assigned.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, male or female, age between 22-30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Statistics, Mathematics, Finance, Economics or related fields.
 • 1 year experience in risk management/Portfolio management areas will be advantage
 • Having knowledge in Car loan business would be advantage.
 • Having knowledge in risk management tools will be preferable, such as SPSS, SAS, Python and Program R etc.
 • High-level proficiency in MS Office especially in Excel and Access.
 • Good command of English.
 • Strong analytical thinking and decision making skills.

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Risk Analytic & Model Management Staff (Validation Engine)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 5 ก.พ. 63

Risk Analytic & Model Management Staff (Validation Engine)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Validate/Review models such as credit scorecard, IFRS9 model
 • Implement credit risk tools and models such as internal and external scorecards, delinquency forecast model and other relevant tools
 • Conduct analysis and generate management reports for model monitoring and related report
 • Develop and/or revise policy and procedure relevant to portfolio/Model management or supporting
 • Support develop credit risk activities and other projects as assigned

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, male or female, age between 22-30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Statistics, Mathematics, Finance, Economics or related fields.
 • 1 year experience in risk management/risk modeling/IFRS9 areas will be advantage
 • Having knowledge in risk management tools will be preferable, such as SPSS, SAS, and Program R etc.
 • Having knowledge in credit scorecard development or SAS software would be advantage.
 • High-level proficiency in MS Office especially in Excel and Access.
 • Good command of English.
 • Strong analytical thinking and decision making skills.

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : E-Marketing and PR Manager (Mobility Services)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 29 ม.ค. 63

E-Marketing and PR Manager (Mobility Services)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Work and collaborate with intra- and inter-department teams to develop new product and service of full service auto-leasing package and mobility services
 • Develop strategic and implementation plans for trial and Go-to-Market launching of new products and services from end-to-end process
 • Design, create and develop E-marketing to support sales
 • Develop communication plans and conduct new product and services training for both external and internal related parties
 • Do market research to gather necessary information for improving product and service as well as enhancing customer experiences
 • Prepare sales and result analysis reports for management

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, male or female. Age around 30 - 35 years old.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Business Administration, Finance & Banking, Majoring in Digital Marketing, E-Marketing or related disciplines
 • At least 8-10 years experiences in automobile leasing services or related business preferably in E-Commerce, Digital Marketing, Finance and Banking, etc.
 • Working experience in Marketing and e-Business strategies would be required
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in MS Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.) is needed
 • Strong analytical, communication and presentation skills with self-initiative
 • Travelling to upcountry for business purposes occasionally is needed

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการงานทะเบียนรถยนต์ (สัญญาจ้างชั่วคราว 11 เดือน)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคาร ซันทาวเวอร์ส

วันที่ประกาศ : 29 ม.ค. 63

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการงานทะเบียนรถยนต์ (สัญญาจ้างชั่วคราว 11 เดือน)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ผู้ช่วยพนักงานในการติดตามเอกสารจากลูกค้าในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • การจัดชุดโอนปิดบัญชี
 • การตรวจเช็คเอกสารโอนกรรมสิทธิ์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 24-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพถึงปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานทะเบียน งานโอนกรรมสิทธ์รถยนต์หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ การเงิน การธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Word และ Excel ได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี ละเอียดรอบคอบและมีใจรักในงานบริการ

ที่ทำงาน

อาคาร ซันทาวเวอร์ส

ชื่อตำแหน่ง : Corporate Attorney Assistant Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 29 ม.ค. 63

Corporate Attorney Assistant Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Draft, prepare, and review contracts, tenders, agreements, and other legal documents both in Thai and English to meet legal and compliance requirements.
 • Provide legal suggestion, opinion, and advice to departments to ensure that all operational processes are complied with laws and compliance policies.
 • Monitor and update departments and management team on new laws and regulations which have an impact on the operational processes and business direction.
 • Provide Legal-related training to departments and all relevant parties.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Male / Female with Thai nationality
 • Age between 27 – 35 years
 • Bachelor’s degree or higher in Law, Compliance, or related fields
 • At least 5-7 years of experience in an in-house legal consultancy, preferably in automobile hire-purchase business or financial institute
 • Good command of written and spoken in English
 • Having strong communication and interpersonal skills

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Treasury Controlling Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 63

Treasury Controlling Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Establish strategy, implementation and budget plans for Treasury Operation and Settlement Management as well as the assigned projects
 • Manage and oversee Treasury Risk Management mainly in Market Risk as Risk Management Guideline and Internal Control e.g. Risk monitoring and Assessment and Asset Liability Management
 • Lead and manage the assigned projects in the area of Mobility as a service and Digitalized Services to meet the expected results as the approved plans and resources
 • Oversee and ensure the effectiveness and efficiency of the day-to-day Treasury Operations, Cash Management, and Funding activities Monitor the changes in laws and regulations or any issues relating to Treasury Operation areas and ensure the compliance of all Treasury Operational process
 • Coordinate and work as a team with all related internal and external parties to ensure the operational efficiency of Treasury Operations and the assigned project
 • Prepare and ensure that all reports in a monthly, quarterly, and yearly basis are made and reported to Top Management, related parties, and the related government organizations as regulated

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, Age between 38-49 years old
 • Bachelor's degree or higher in Finance and Banking, Risk Management, Project Management or any related disciplines. Master’s degree or other advanced degree is a plus
 • Having at least 12 years of experience with at least 7 years in managerial level in Treasury Operations, Treasury Risk Management, Securitization Operations, and Financial Risk Exposure (FX, Interest rate, Counterparty Risk, Hedging Derivatives)
 • Having experiences in Project Management is needed
 • Possessing knowledge in Mobility as a Service (MaaS), Digitalization, Innovative and Financial Technology (FinTech) would be an advantage
 • Good command of both spoken and written English
 • Having experiences in automobile hire-purchase or leasing business is a plus
 • Good working knowledge in the area of Digitalized experience; Innovative & Fin Tech Technology will be a value add
 • Having good skills in communication, interpersonal, negotiation, analysis, and problem solving

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (พนักงานสัญญาจ้าง)/ สุราษฏร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : สุราษฏร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 63

เจ้าหน้าที่การตลาด (พนักงานสัญญาจ้าง)/ สุราษฏร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าในเบื้องต้น
 • ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รวมทั้งมีใจรักการให้บริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • สามารถทำงานวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ที่ทำงาน

สุราษฏร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (พนักงานสัญญาจ้าง)/ ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 63

เจ้าหน้าที่การตลาด (พนักงานสัญญาจ้าง)/ ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าในเบื้องต้น
 • ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รวมทั้งมีใจรักการให้บริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • สามารถทำงานวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ที่ทำงาน

ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (พนักงานสัญญาจ้าง)/ นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 63

เจ้าหน้าที่การตลาด (พนักงานสัญญาจ้าง)/ นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าในเบื้องต้น
 • ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รวมทั้งมีใจรักการให้บริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • สามารถทำงานวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ที่ทำงาน

นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (พนักงานสัญญาจ้าง)/ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

อัตรา : 3

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 63

เจ้าหน้าที่การตลาด (พนักงานสัญญาจ้าง)/ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าในเบื้องต้น
 • ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รวมทั้งมีใจรักการให้บริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • สามารถทำงานวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ที่ทำงาน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล