ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง

คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัครงานเพื่อศึกษาคุณสมบัติ

ผู้สมัครกรุณาส่งเอกสารเพื่อสมัครงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่อีเมล human_resources@tlt.co.th

เอกสารสมัครงาน:

 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • สำเนาใบรับรองผลการเรียน / ใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองคุณวุฒิ หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการสมัครงาน (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์



ชื่อตำแหน่ง : Corporate Compliance Staff/Assistant Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 65

Corporate Compliance Staff/Assistant Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Conduct/handle day-to-day corporate compliance activities/programs including providing consultation on laws and regulations relating to business and operation process.
 • Monitor newly enforced laws and regulations that have impacts on business and operational processes and closely work with departments/parties to ensure ethical and compliance conduct in all operational process
 • Develop and provide compliance training programs to employees, departments, and all relevant parties
 • Provide the compliance reporting to management on a regular basis

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 26 – 35 years
 • Bachelor’s/Master’s degree in Law, Finance, Business Administration, or related fields.
 • Basic knowledge or experience in Finance & Banking, Corporate Governance, Regulatory Monitoring, and Control or Risk Management would be an advantage
 • At least 3-7 years of experience in corporate compliance, preferably in automobile hire-purchase business or financial institute
 • Having experience in compliance and regulatory risk would be an advantage
 • At least two years of experience at the supervisory/managerial level
 • Good command of written and spoken English
 • Having good communication and interpersonal skills

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Corporate Attorney Assistant Manager/Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 65

Corporate Attorney Assistant Manager/Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Managing and providing legal suggestions, opinions, and advice to departments to ensure that all operational processes comply with laws, regulations, and compliance policies.
 • Managing and monitoring the update of new laws and regulations which have an impact on the operational processes and business direction.
 • Managing and providing the Legal-related training to departments and all relevant parties when new laws and regulations are announced and enforced
 • Draft, prepare, and review contracts, tenders, agreements, and other legal documents both in Thai and English to meet legal and compliance requirements.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 34 – 37 years
 • Bachelor’s/Master’s degree in Law
 • Basic knowledge or experience in Finance & Banking, Corporate Governance, or Risk Management would be an advantage
 • At least 3-7 years of experience in corporate compliance, preferably in automobile hire-purchase business or financial institute
 • At least 3 years of experience at supervisory/managerial level
 • Good command of written and spoken English
 • Having good communication and interpersonal skills

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Business Development Assistant Manager/Manager (KINTO - Mobility Services)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 65

Business Development Assistant Manager/Manager (KINTO - Mobility Services)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Support to develop new business models (Mobility Services and E-Insurance related), design the concept to get the consensus and approvals with management
 • Project management in terms of schedule management with related parties, contracts / agreements from legal & compliance point of view, budget control etc.
 • Acquire and enhance the strategic partnership into TOYOTA Value Chain through business partners
 • Prepare progressive report and analysis for top management

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality only. Age 27-35 years old
 • Bachelor's or master’s degree in business administration, marketing, or relevant discipline
 • At least 3 years direct experiences as business development, digital marketing in mobility service or e-commerce business or relevant discipline
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
 • Strategic planning, managerial skill, strong analytical, good communication, interpersonal and presentation skills with self-initiative
 • Travelling to upcountry for business purposes occasionally is needed

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : New Product&Pricing Development Assistant Manager (KINTO - Mobility Services)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 65

New Product&Pricing Development Assistant Manager (KINTO - Mobility Services)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Support to develop the new mobility business model, pricing, and marketing strategy and its implementation
 • Work and collaborate with related parties to implement the business models and plans of new products and services
 • Do market research to gather necessary information for improving product and service as well as enhancing customer experiences
 • Prepare analysis reports, marketing campaigns and promotion reports, etc. to track the performance of promotion and campaign effectiveness

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Male/Female with Thai Nationality. Age 28-35 years old
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Administration, Marketing, Finance & Banking
 • At least 3 years direct experiences as digital marketing, digital platform and product development in mobility service or e-commerce business, or related business
 • Working experience either in digital marketing, e-commerce, UI/UX strategic design or project management would be required
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in MS. Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.) as needed
 • Skill of using marketing tools (illustrator, Photoshop etc.) is preferable (if you have)
 • Strong analytical, good communication, interpersonal and presentation skills with self-initiative
 • Travelling to upcountry for business purposes occasionally is needed

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Business Development Assistant Manager (KINTO - Mobility Services)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 65

Business Development Assistant Manager (KINTO - Mobility Services)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Support to develop new business models (Mobility Services and E-Insurance related), design the concept to get the consensus and approvals with management
 • Project management in terms of schedule management with related parties, contracts / agreements from legal & compliance point of view, budget control etc.
 • Acquire and enhance the strategic partnership into TOYOTA Value Chain through business partners
 • Prepare progressive report and analysis for top management

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality only. Age 27-35 years old
 • Bachelor's or master’s degree in business administration, marketing, or relevant discipline
 • At least 3 years direct experiences as business development, digital marketing in mobility service or e-commerce business or relevant discipline
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
 • Strategic planning, managerial skill, strong analytical, good communication, interpersonal and presentation skills with self-initiative
 • Travelling to upcountry for business purposes occasionally is needed

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Insurance Sales Officer (Working at TOYOTA Insurance Broker Co., Ltd.)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Suntower, Vibhavadi Road

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 65

Insurance Sales Officer (Working at TOYOTA Insurance Broker Co., Ltd.)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To maintain good relationship, coordinate, and service Dealers.
 • To advised and explain details insurance coverage to Dealers.
 • Premium Quoting to Dealers both new car and renewal car.
 • Coordinate and support operation between Insurer and dealers to work smooth and effectively.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 22-30 years old.
 • Bachelor degree in any field related.
 • Minimum 1 years of operational experience in insurance Industry.
 • Experience can be with an insurance company and/or broker business, but both are an advantage.
 • Holding Non-life license is preferable.
 • Proficiency in Microsoft Office, Outlook and having typing skill both Thai and English.
 • Good service mind and negotiation skill.
 • Ability to work under pressure, adaptable and fast leaner

ที่ทำงาน

Suntower, Vibhavadi Road

ชื่อตำแหน่ง : Treasury Management Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 65

Treasury Management Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Responsible for supervising Cashflow management & funding activities through Money Market to support funding requirement and asset growth in connection with company strategy and budget planning
 • Responsible for Loan agreement and other required agreement and documentation related to funding activities through Money Market
 • Advise and guide on all funding related issues. Initiate and supervise on Hedging activities by Derivatives products and booking FX for company expense in foreign currency
 • Responsible for Reporting of Treasury & related strategy both Funding and Investment, Treasury budgeting and Cost of funding forecast relating to MM
 • Relationship management with all internal and external counter parties i.e.; Bank Lending, Swap Bank, BOT, group company or etc.
 • Support and encourage in continuous Productivity improvement in Money market Management; Working process as well as Human development of your Associate and support the KAIZEN activity
 • Ad hoc project (as needed) & collaboration with Frontline and other departments to fulfil corporate goal & Sustainability growth

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality only. Age is more than 37 years old.
 • Bachelor's degree or higher in Finance and Banking, Accounting, Risk Management, or any related disciplines
 • MBA in Finance or other advanced degree such as CFA is preferable
 • At least 5-7 years’ experience in financial business - Treasury Management, Money Market & Capital market areas with minimum 5 years of experience in managerial level
 • Solid background experience in various financial products with depth understanding and analytical skill in Money market /Capital Market management and Bank negotiation
 • MIS and Innovative expertise are a plus
 • Familiarity in Financial business of automobile is an advantage
 • Good command of both spoken and written English
 • Effective skill in communication, interpersonal, strong negotiation skill, analysis, problem solving skill and strong relationship

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Online & Offline Marketing Staff/Assistant Manager (KINTO - Mobility Services)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 65

Online & Offline Marketing Staff/Assistant Manager (KINTO - Mobility Services)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Design and initiate marketing program, promotion, campaign to increase sales.
 • Develop marketing materials and contents to increase brand awareness and website traffic and applications.
 • Prepare analysis reports, marketing campaign and promotion reports, etc. to track the performance of promotion and campaign effectiveness

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality. Age 25-30 years old
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Administration, Marketing Management, and related disciplines
 • At least 2 years direct experiences in digital marketing in automobile business, leasing business and mobility service or e-commerce business, or related business
 • Working experience in digital marketing and social network marketing and communication are required
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in MS. Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.) and marketing tools are needed
 • Strong communication, interpersonal, and presentation skills with self-initiative
 • Travelling to upcountry for business purposes occasionally is needed

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Accounting Assistant Manager to Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 18 เม.ย. 65

Accounting Assistant Manager to Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Planning, developing, implementing, and controlling accounting transactions to be complied with local policies as well as tax laws and regulations.
 • Handling and overseeing financial accounting and taxation process.
 • Ensuring accounting transactions and financial records are maintained timely and accurately.
 • Setting up and maintaining internal control to be complied with Sarbanes-Oxley Act (SOA).
 • Developing accounting practices and setting up accounting policies

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female, age 32-40 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Banking and Finance
 • Over 8 years experience in accounting or financial with 2 years in supervisory level
 • Solid knowledge/experience in tax regulations (Stamp Duty, Vat, SBT, W/H.) and accounting standards is a must
 • Good knowledge in Thai GAAP and IFRS
 • Computer literacy such as MS Word, MS Excel (Pivot Table, Macro) and MS PowerPoint (Able to operate Visio and SAP would be considered)
 • Having technical knowledge of accounting including IFRS, TFRS for PAEs would be advantage
 • Experience in financial or leasing business and possessing CPA/CPD would be advantage
 • Good command of English both spoken and written (Having TOEIC scores would be advantage)
 • Having strong analytical skill, detail oriented and good interpersonal skill

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Finance Staff

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 12 เม.ย. 65

Finance Staff

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Responsible for handling the Payment process and ensuring that all complied with the standard of company business with the most highly efficiency operations.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female. Age 25 – 30 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics, or related field
 • At least 1 years’ experience in national financial operation or financial administration process
 • Experience in Financial, Banking, Leasing or Hire Purchase Business would be advantage
 • Solid background in various financial products and depth knowledge in Payment process and activities is preferable.
 • Experience in any FinTech areas is the best advantage.
 • Good command in English both written and spoken
 • Familiarity in Microsoft office, SAP is preferable
 • Strong knowledge in digital financial related tools including IT System & Standard for Financial field
 • Good communication and presentation
 • Multitasking skill, analytical, problem solving, decision making and business negotiation
 • Able to work outside or travel to upcountry occasionally per business required

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Finance Assistant Manager/Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 12 เม.ย. 65

Finance Assistant Manager/Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Responsible for handling and controlling the operation management under Payment section as well as ensuring that all complied with the standard of Company business with the most highly efficiency operations.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female. Age 30 - 35 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics, or related field
 • At least 5 years’ experience in national financial operation management with two years supervisory level.
 • Experience in Financial, Banking, Leasing or Hire Purchase Business would be advantage
 • Solid background in various financial products and depth knowledge in Payment process and activities is preferable.
 • Experience in any FinTech areas is the best advantage.
 • Good command in English both written and spoken
 • Familiarity in Microsoft office, SAP is preferable
 • Strong knowledge in digital financial related tools including IT System & Standard for Financial field
 • Good communication and presentation
 • Multitasking skill, analytical, problem solving, decision making and business negotiation
 • Able to work outside or travel to upcountry occasionally per business required

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Credit Analyst Assistant Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 12 เม.ย. 65

Credit Analyst Assistant Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Conduct credit analysis for auto hire purchase according to corporate credit criteria and standard in order to ensure credit quality
 • Coordinate with related parties to obtain necessary information and verify credit information or applications to ensure the highest accuracy and thoroughness of credit analysis process
 • Operate and supervise to credit team or marketing office about improving credit quality

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Age is over 30 years old
 • Bachelor’s degree in any field related
 • At least 5 years’ experience in credit analysis with 2 years’ experience in supervisory level
 • Experience in used car business would be required
 • Having experience in hire purchase business, banking or financial institution would be advantage
 • Good command of English both written and spoken
 • Computer literacy in Microsoft Office
 • Good verbal communication and interpersonal skill
 • Having management skill, leadership, and decision-making
 • Be able to work well under pressure and time constraint

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Human Resources Development Specialist

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 12 เม.ย. 65

Human Resources Development Specialist

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Responsible mainly for conducting all related processes of Training & Development activities for employees nationwide according to the training plan or as requested by business units.
 • Assist superior in designing and developing Training & Development program from training needs analysis.
 • Design and develop E-learning courses.
 • Creating tools or materials for promoting Training & Development activities such as training news.
 • Prepare and analyze training evaluation report, pre-test & post-test of training courses for reporting to superiors, Top Management, and all relates parties.
 • Update training record in the system for employee development purpose.
 • Support HRD projects as assigned.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female, age between 23 - 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Human Resource Management, Political Sciences, Social Sciences, Industrial Psychology or any related fields.
 • At least 1 years experience in training & development functions, human resource development projects, or human resource management would be advantage.
 • Having knowledge in Labour Law or Employee Relation Management would be advantage.
 • Good command of English both written and spoken.
 • Computer literacy in Microsoft Office.
 • Able to use creative program such as Adobe Photoshop or Adobe Illustrator would be advantage.
 • Good interpersonal skill and able to communicate well with all level.
 • Cooperative with service minded, positive thinking, and proactive.
 • Able to travel upcountry occasionally for business purpose.

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : IT Security Administrator

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 65

IT Security Administrator

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Department Policy and Procedure librarian
 • Department’s Application Admin; Monitor, Response, and Report to Department Manager
 • Co-operate with IT Infrastructure, IT System Development and various internal stakeholders about Security Incident case, Status update, Project Implementation and Security Requirements
 • Manage & Control information security risk assessment

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality. Age 23 - 30 years old
 • Bachelor’s degree in IT, or any related fields
 • 1 - 2 years’ experience in IT Admin, IT Security or related
 • Newly graduate who has internship experiences in IT Security or related field would be considered
 • Microsoft office Knowledge and IT Security Concepts
 • Good command in English
 • Good analytical, problem solving, and communications skills

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Marketing Officer/ เจ้าหน้าที่การตลาด (สินเชื่อรถยนต์)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 65

Marketing Officer/ เจ้าหน้าที่การตลาด (สินเชื่อรถยนต์)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าในเบื้องต้น
 • ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รวมทั้งมีใจรักการให้บริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • สามารถทำงานวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ที่ทำงาน

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ชื่อตำแหน่ง : E-Commerce Assistant Manager (Used Car Business)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 23 ก.ย. 64

E-Commerce Assistant Manager (Used Car Business)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Design, enhance, and implement the UI/UX of Used Car E-commerce Platform – Gurumalist
 • Coordinate with website/application developer to develop Used Car E-commerce Platform as the requirements
 • Liaison with internal business units and external business partners to ensure that the best experience of customers and services
 • Daily manage the performance of Used Car E-commerce Platform
 • Do marketing research and data analysis to gather necessary information for improving Used Car E-commerce Platform to fulfill customers’ needs
 • Prepare progressive reports and analysis for top management

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, Male/Female. Age is more than 30 years old
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Administration, Marketing Management, and related disciplines
 • At least 5 years direct experiences in digital marketing and e-commerce
 • Experience in UI/UX designer, E-commerce platform, Digital marketing planning would be required
 • Work experience in used car business and leasing business is an advantage
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) is needed
 • Strong communication, interpersonal, and presentation skills with self-initiative
 • Travelling to upcountry for business purposes occasionally is needed

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Risk Analytic & Model Management Staff (Risk Modelling)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 2 ก.ย. 64

Risk Analytic & Model Management Staff (Risk Modelling)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Develop/Review models such as credit scorecard, IFRS9 model
 • Implement credit risk tools and models such as internal and external scorecards, delinquency forecast model and other relevant tools
 • Conduct analysis and generate management reports for model monitoring and related report
 • Develop and/or revise policy and procedure relevant to portfolio/Model management or supporting
 • Support develop credit risk activities and other projects as assigned

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, male or female, age between 22-32 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Statistics, Mathematics, Finance, Economics or related fields.
 • 1 year experience in risk management/risk modeling/IFRS9 areas will be advantage
 • Having knowledge in risk management tools will be preferable, such as SPSS, SAS, and Program R etc.
 • Having knowledge in credit scorecard development or SAS software would be advantage.
 • High-level proficiency in MS Office especially in Excel and Access.
 • Good command of English.
 • Strong analytical thinking and decision making skills.

ที่ทำงาน

Abdulahim Place