ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง

คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัครงานเพื่อศึกษาคุณสมบัติ

ผู้สมัครกรุณาส่งเอกสารเพื่อสมัครงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่อีเมล human_resources@tlt.co.th

เอกสารสมัครงาน:

 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • สำเนาใบรับรองผลการเรียน / ใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองคุณวุฒิ หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการสมัครงาน (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ชื่อตำแหน่ง : Enterprise Risk Management Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 1 เม.ย. 64

Enterprise Risk Management Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Managing overall risk management process in company i.e. conducting risk assessment, identify and evaluating the risk affecting (company's risk profile and framework), as well as establishing and quantifying the company's risk appetite with monitoring and controllingly
 • Manage overall risk management process in company
 • Enterprise Risk Mgt.: Conducting risk assessment, company risk profile and framework, monitoring and controlling process
 • Operational Risk Mgt.: Conducting risk assessment, operational loss data process, Business Continuity Planning (BCP), Crisis Management.
 • Credit Risk Mgt.: Manage credit standard policy, analyze credit deficiency and provide credit training
 • Coordinate and support other departments to analyze risk for new products & businesses
 • Coordinate with oversea group branches about Risk Management topics
 • Supervise team to manage jobs to complete within timeline

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female. Age is 35 - 40 years old
 • Bachelor’s degree or above in Business Administration, Finance, Economic, Risk Management, Accounting, Finance, Statistics, Mathematics or any related disciplines
 • Having at least 5 years experience in risk management areas especially in banking or financial company with 3 years in supervisory level would be required
 • Having risk analysis and management for finance institution would be considered
 • Knowledge/Experience in credit analysis, crisis management and statistic model, internal audit areas, SOX, and relates to financial business is an advantage
 • Experience in hire-purchase business of automobile is an advantage
 • Fluently in English both written and spoken.
 • Computer literacy in MS Office.
 • Analytical, problem solving, interpersonal, communication, reporting and presentation
 • Having good Leadership, management skill and decision making
 • Able to work well under pressure

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Telemarketer

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารซันทาวเวอร์ส

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 64

Telemarketer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Responsible to build up brand awareness CRM program to dealers and customers
 • Enhance new insurance business opportunities in digital channel
 • Analyst market information to set business plan and sales strategy to support Tele-sales.
 • Ensure sales operation process will be able to meet with business needs and serve all stakeholders both internal and external.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality. Male or Female, age 30-45 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Insurance Business, Marketing or related fields.
 • Having at least 5 years experience in Insurance Business Development, Marketing or Sales Operations process with 3 years in managerial level or experience in set up Insurance Online platform would be required.
 • Good command of English both speaking and writing.
 • Having Management skill, Marketing and Business Negotiation skill.

ที่ทำงาน

อาคารซันทาวเวอร์ส

ชื่อตำแหน่ง : Insurance Business Development Manager (Working at TOYOTA Insurance Broker Co., Ltd.)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารซันทาวเวอร์ส

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 64

Insurance Business Development Manager (Working at TOYOTA Insurance Broker Co., Ltd.)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Responsible to build up brand awareness CRM program to dealers and customers
 • Enhance new insurance business opportunities in digital channel
 • Analyst market information to set business plan and sales strategy to support Tele-sales.
 • Ensure sales operation process will be able to meet with business needs and serve all stakeholders both internal and external.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality. Male or Female, age 30-45 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Insurance Business, Marketing or related fields.
 • Having at least 5 years experience in Insurance Business Development, Marketing or Sales Operations process with 3 years in managerial level or experience in set up Insurance Online platform would be required.
 • Good command of English both speaking and writing.
 • Having Management skill, Marketing and Business Negotiation skill.

ที่ทำงาน

อาคารซันทาวเวอร์ส

ชื่อตำแหน่ง : Credit Analyst Staff for Automobile Wholesale Business (Junior Level)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 5 ก.พ. 64

Credit Analyst Staff for Automobile Wholesale Business (Junior Level)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Handling and coordinating with dealer’s Wholesale representative in Northern and East Region total 55 dealers about Invoice information, Credit note, Debit note, New campaign, Early settlement, and Extension payment
 • Support dealer information i.e. dealer’s problem, monthly report, and adhoc report
 • Manual Control Repayment and Problem dealer i.e. Offset payment transactions, OTD handling and dealer’s payment performance
 • Verify Remittal Check data and correct data in case of discrepancy
 • Follow up PDC submission and e-payment transaction including monitor payment behavior
 • Follow up and verify related document from TMT i.e. Notification Collection Rights, Wholesale Discount Receipt, Vehicle Wholesales Receipt
 • Control and verify data of extension payment request and prepare extension proposal
 • Handling and coordinate with dealer and bank providers for support E-Wholesale payment
 • Support physical audit stock at dealer site including Extension, Re-audit and Audit 100% of dealers problem
 • Adhoc assignment

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female. Age 25 - 30years old
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics, Business Administration or any related fields
 • At least 1 years of experience in finance, banking background in hire purchase business / financial institution with knowledge in financial statements, credit analysis and approval process would be required
 • Experience/ Knowledge in E-Payment Transaction, Loan Management, Dealer Management or Wholesale Management would be an advantage
 • Good command in English both spoken and written
 • Proficiency in MS office especially Excel (VLOOKUP, Pivot table or other skills related)
 • Having analytical thinking and problem-solving skills
 • Able to work under pressure
 • Able to travel upcountry occasionally

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Sales Planning Officer

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 2 ก.พ. 64

Sales Planning Officer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Initiate national marketing campaign and monitor the result
 • Cooperate with Toyota Motor and Toyota Dealer to develop marketing campaign
 • Develop presentation and official letter to communicate monthly campaign
 • Preparation monthly report and campaign analysis result report
 • Preparation data and billing payment with Toyota and Insurance company

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female. Age between 22 - 26 years old.
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Statistics, Mathematics, Research, Marketing or related fields
 • At least 1-year experience as sales and marketing role would be required
 • Having experience in hire purchasing, financial institution or automobile industry would be advantage
 • Good command of English both written and spoken
 • Computer literacy in Microsoft Office (Word, Excel and Powerpoint)
 • Good in interpersonal, Creative thinking, analytical skills and enthusiastic to gather new knowledge.

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (พนักงานสัญญาจ้าง)/ นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 63

เจ้าหน้าที่การตลาด (พนักงานสัญญาจ้าง)/ นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าในเบื้องต้น
 • ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รวมทั้งมีใจรักการให้บริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • สามารถทำงานวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ที่ทำงาน

นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง