ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง

คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการเพื่ออ่านคุณสมบัติและกรอกใบสมัคร หากไม่พบตำแหน่งงานที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครเพื่อส่งข้อมูลไว้ให้ทางบริษัท โดยเลือก "ตำแหน่งงานอื่นๆ"

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ, อีเมล human_resources@tlt.co.th และเว็บไซต์ที่บริษัทฯ ลงประกาศรับสมัครงานเท่านั้น

ชื่อตำแหน่ง : Corporate HR Assistant Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 11 มี.ค. 62

Corporate HR Assistant Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • • Handle recruitment and employment process
 • • Liaison with business units on manpower planning and controlling as approved plan
 • • Conduct Performance Management Process and Annual Promotion & Rotation Process
 • • Conduct Online Employee Engagement Survey and provide analysis reports to management
 • • Monitor and support team to deliver day-to-day HR operations and services to employee
 • • Administer Employee Database and HRIS
 • • Assist with review and update of job description and organization chart database
 • • Handle with documentation of work permit and visa for expatriate
 • • Assist with implementations of HR-related projects

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • • Thai nationality, age between 30 - 35 years old.
 • • Bachelor’s degree or higher in Human Resource Management, Political Sciences, Industrial Psychology, or any related fields.
 • • Having 6 - 8 years of experience in Human Resource Management or HRBP functions.
 • • Having knowledge in labor laws would be an advantage.
 • • Good command of English both written and spoken.
 • • Good interpersonal and communication skills.
 • • Computer literacy in MS Office (Excel, Power Point, Outlook)

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Internal Audit Assistant Section Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 11 มี.ค. 62

Internal Audit Assistant Section Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • • Identify and assess risks to design audit scope for each business unit.
 • • Prepare audit program, design work papers and audit tools.
 • • Perform audit fieldwork either independently or as a member of an audit team.
 • • Prepare and review audit findings, working paper, and draft audit report.
 • • Prepare final audit report with findings and recommendations both in Thai, and English.
 • • Follow up management actions, and prepare quarterly report per requirements.
 • • Prepare SOX test plan, and perform SOX testing per requirements.
 • • Coordinate with other departments to ensure the adequacy of internal control, and compliance with applicable laws, regulation, policy & procedure, and code of conduct.
 • • Other duties as assigned by management.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • • Thai nationality, age between 30-35 years old.
 • • Bachelor’s degree or higher in Accounting / Finance or related fields.
 • • Minimum 5 years of experience in Internal Audit, background in hire purchase business / financial institution / IT / SOX Compliance would be an advantage.
 • • Good command of English both spoken and written.
 • • Strong analytical, interpersonal with positive attitude.
 • • Computer literacy (MS Office / SAP / Teammate).
 • • Able to travel upcountry occasionally.

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามหนี้สิน

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : อาคาร ซันทาวเวอร์ส ( Suntowers Building)

วันที่ประกาศ : 11 ธ.ค. 61

เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามหนี้สิน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - โทรติดตามหนี้ค้างชำระอย่างสุภาพจนกว่าจะมีการชำระค่างวดที่ค้าง
 • - วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของลูกค้าที่ทำให้ไม่สามารถชำระได้ รวมถึงนำเสนอวิธีแก้ไขสภาพหนี้ให้เป็นปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • - สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รวมทั้งมีใจรักงานบริการ
 • - สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • - หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ที่ทำงาน

อาคาร ซันทาวเวอร์ส ( Suntowers Building)

ชื่อตำแหน่ง : Insurance Business Development Manager (working at Toyota Insurance Broker)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารซันทาวเวอร์ส

วันที่ประกาศ : 28 พ.ย. 61

Insurance Business Development Manager (working at Toyota Insurance Broker)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Planning & developing product portfolio & customer portfolio strategies.
 • Developing sales & marketing campaigns.
 • External and internal brand communication roll-out.
 • Monitoring local brand performance, conducting market research, and competitor analysis.
 • Developing brand activation program to enhance customer engagement.
 • Negotiating and building strong relationship with insurance panels and dealers to achieve most benefits.
 • Leveraging digital communication trough social media to generate sales leads.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, male or female, age between 35 - 42 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Finance, Economics or related fields.
 • Having at least 5 years experience in insurance business with 3 years experience in managerial level.
 • Having solid knowledge in telesales operation or experience in automobile financing business would be advantage.
 • Computer literacy and good command of English.
 • Strong analytical thinking, interpersonal and communication skills.
 • Able to travel upcountry for business purpose.

ที่ทำงาน

อาคารซันทาวเวอร์ส

ชื่อตำแหน่ง : Marketing Officer เจ้าหน้าที่การตลาด (สินเชื่อรถยนต์)

อัตรา : หลายอัตรา

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

วันที่ประกาศ : 3 ก.ค. 61

Marketing Officer เจ้าหน้าที่การตลาด (สินเชื่อรถยนต์)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าในเบื้องต้น
 • ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รวมทั้งมีใจรักการให้บริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • สามารถทำงานวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ที่ทำงาน

กรุงเทพฯ