ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง

คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการเพื่ออ่านคุณสมบัติและกรอกใบสมัคร หากไม่พบตำแหน่งงานที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครเพื่อส่งข้อมูลไว้ให้ทางบริษัท โดยเลือก "ตำแหน่งงานอื่นๆ"

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ, อีเมล human_resources@tlt.co.th และเว็บไซต์ที่บริษัทฯ ลงประกาศรับสมัครงานเท่านั้น

ชื่อตำแหน่ง : System Analyst

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 15 ก.ค. 63

System Analyst

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Full Stack Developer can develop both client and server include build and deploy application
 • Work mostly independently within task guidelines established by management
 • Perform work based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate
 • Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.
 • System Design, Database design, Architecture Design in Platform Project
 • Write system specification and give command to programmers
 • Provide application’s consult service, development technique, troubleshooting, training
 • Analyze users’ need and provide solution for users
 • Software Testing, Test Case, Test script generating
 • Define, control standard in software development process (coding, designing, document, policy procedure)
 • Strong analysis skill and problem-solving skills

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality only. Age is 28 - 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Information Technology or any field related
 • 3 - 6 years experience in developing web application & API in either in VB.NET, ASP.NET , C#.Net or .NET Core include writing store procedure would be required
 • At least 1 years experience in System Analyst field is a must
 • Strong programming in SQL Language on MS SQL Server or Oracle Database
 • Experience with source control : GIT lab or GIT Hub
 • Strong knowledge in SDLC, SSDLC concept
 • Have Programming knowledge in VB.NET, C#.NET, ASP.NET
 • Strong analysis skill and problem-solving skill
 • Good command of both written and spoken in English

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Software Developer (.Net programmer)

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 15 ก.ค. 63

Software Developer (.Net programmer)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Work with team members to develop Web applications & API to support system of Toyota Leasing Thailand with Quality and Security
 • Develop and deliver within the timeline.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality only. Age is 25 - 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Information Technology or any field related
 • 1 - 5 years of experience in developing web application & API in either in VB.NET, ASP.NET , C#.Net or .NET Core
 • Strong programming in SQL Language on MS SQL Server or Oracle Database would be required
 • Ability to work with under dynamic environment
 • Experience in developing API with GOlang or Node.js is a plus
 • knowledge in SDLC is a plus
 • Understanding of HTML, JS, and CSS

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Mobile Applications Developer (iOS/Android)

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 15 ก.ค. 63

Mobile Applications Developer (iOS/Android)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Work with team members to develop mobile applications to support customer or employee of Toyota Leasing Thailand with Quality and Security and Friendly to use.
 • Develop mobile applications and deliver within the timeline.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality only. Age is 25 - 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Information Technology or any field related
 • 1 - 5 years experience in Mobile application developing on iOS platform or Android platform
 • Strong programming in Swift on iOS platform or Kotlin on Android platform
 • Familiar with Restful API
 • Experience with GraphQL API, Source control : GIT lab or GIT Hub is a plus
 • Ability to design with good UX/UI, develop mobile applications both iOS & Android is a plus is a plus

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Telemarketer

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคาร ซันทาวเวอร์ส

วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 63

Telemarketer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Follow up customer’s insurance, and insurance policy, negotiating and checking premium for prospect customers.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, male/female, age between 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree in any fields.
 • Having experience in motor insurance follow up or having any telemarketing/telesales experiences would be advantage.
 • Insurance Broker license would be required.
 • Proficiency in MS-Office and having typing skill both Thai and English.
 • Polite and friendly.
 • Having negotiation, interpersonal skills, and sales oriented.
 • Able to work under pressure.

ที่ทำงาน

อาคาร ซันทาวเวอร์ส

ชื่อตำแหน่ง : Budgeting & Reporting Assistant Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย. 63

Budgeting & Reporting Assistant Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Prepare analyses and Budget
 • Advise, monitor and follow up all departments on budgeting & forecasting
 • Prepare and control the company budgeting and re-forecasting process
 • Prepare analyses and managerial reporting
 • Complete ad-hoc assignment if assigned

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female. Age 33 - 38 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance or other related fields
 • At least 5 years experience in managerial reporting and planning
 • Ability in using MS Office, SAP & Hyperion experience is preferable
 • Good command of spoken and written English
 • Good analytical thinking and problem solving skill

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Treasury Controlling Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 63

Treasury Controlling Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Establish strategy, implementation and budget plans for Treasury Operation and Settlement Management as well as the assigned projects
 • Manage and oversee Treasury Risk Management mainly in Market Risk as Risk Management Guideline and Internal Control e.g. Risk monitoring and Assessment and Asset Liability Management
 • Lead and manage the assigned projects in the area of Mobility as a service and Digitalized Services to meet the expected results as the approved plans and resources
 • Oversee and ensure the effectiveness and efficiency of the day-to-day Treasury Operations, Cash Management, and Funding activities Monitor the changes in laws and regulations or any issues relating to Treasury Operation areas and ensure the compliance of all Treasury Operational process
 • Coordinate and work as a team with all related internal and external parties to ensure the operational efficiency of Treasury Operations and the assigned project
 • Prepare and ensure that all reports in a monthly, quarterly, and yearly basis are made and reported to Top Management, related parties, and the related government organizations as regulated

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, Age between 38-49 years old
 • Bachelor's degree or higher in Finance and Banking, Risk Management, Project Management or any related disciplines. Master’s degree or other advanced degree is a plus
 • Having at least 12 years of experience with at least 7 years in managerial level in Treasury Operations, Treasury Risk Management, Securitization Operations, and Financial Risk Exposure (FX, Interest rate, Counterparty Risk, Hedging Derivatives)
 • Having experiences in Project Management is needed
 • Possessing knowledge in Mobility as a Service (MaaS), Digitalization, Innovative and Financial Technology (FinTech) would be an advantage
 • Good command of both spoken and written English
 • Having experiences in automobile hire-purchase or leasing business is a plus
 • Good working knowledge in the area of Digitalized experience; Innovative & Fin Tech Technology will be a value add
 • Having good skills in communication, interpersonal, negotiation, analysis, and problem solving

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : IT Security Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 22 ม.ค. 63

IT Security Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Develop and maintain information security risk assessments designed to evaluate inherent risk, control, and residual risk. Effectively advocate within the business for security controls that mitigate unacceptable risks.
 • Perform assessment of security control and evaluate results relative to risk assessment.
 • Develop effective information security policies and standard and monitor compliance and work with management to ensure policies are implemented effectively.
 • Consult with information technology and other business unit during project and product development efforts. Ensure that appropriate security controls are considered during vendor selection and development efforts.
 • Monitor regulation and technology trend that effect financial institutions. Evaluate compliance and develop plans for compliance with regards to information security. Educate company employees for new security regulation and technology trend.
 • Establish and maintain successful external relationship with security technology and service providers, industry experts, local and federal law enforcement, industry consortium, and regulatory agencies.
 • Work closely with information technology professionals responsible for user and access control to review privileged level of access and changes to the technology environment for risk.
 • Provide security awareness activities for company and partner

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, between 28-33 years old of age
 • Bachelor’s or Master’s degree in IT / MIS / Computer Science or related disciplines
 • Experiences in IT Security, preferably in hire purchase business, finance institution or Bank would be advantage.
 • Knowledge in IT security and IT related standards such as ISO27001, PCI-DSS, CMMI, COBIT5 , etc.
 • Possess of IT certificates (CISA, CompTIA Security+, CISSP, CRISC, CISM) would be an advantage.
 • Familiarity with Exploit tool, Forensic tools
 • Proficient in MS Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
 • Fluent in written and spoken English
 • Strong analytical, communication and presentation skills
 • Self-initiative, ability to work independently and as part of a team

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม