ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง

คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการเพื่ออ่านคุณสมบัติและกรอกใบสมัคร หากไม่พบตำแหน่งงานที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครเพื่อส่งข้อมูลไว้ให้ทางบริษัท โดยเลือก "ตำแหน่งงานอื่นๆ"

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ, อีเมล human_resources@tlt.co.th และเว็บไซต์ที่บริษัทฯ ลงประกาศรับสมัครงานเท่านั้น

ชื่อตำแหน่ง : Enterprise Risk Management Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 15 ต.ค. 63

Enterprise Risk Management Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Managing overall risk management process in company i.e. conducting risk assessment, identify and evaluating the risk affecting (company's risk profile and framework), as well as establishing and quantifying the company's risk appetite with monitoring and controllingly
 • Manage overall risk management process in company
 • Enterprise Risk Mgt.: Conducting risk assessment, company risk profile and framework, monitoring and controlling process
 • Operational Risk Mgt.: Conducting risk assessment, operational loss data process, Business Continuity Planning (BCP), Crisis Management.
 • Credit Risk Mgt.: Manage credit standard policy, analyze credit deficiency and provide credit training
 • Coordinate and support other departments to analyze risk for new products & businesses
 • Coordinate with oversea group branches about Risk Management topics
 • Supervise team to manage jobs to complete within timeline

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female. Age is 35 - 40 years old
 • Bachelor’s degree or above in Business Administration, Finance, Economic, Risk Management, Accounting, Finance, Statistics, Mathematics or any related disciplines
 • Having at least 5 years experience in risk management areas especially in banking or financial company with 3 years in supervisory level would be required
 • Having risk analysis and management for finance institution would be considered
 • Knowledge/Experience in credit analysis, crisis management and statistic model, internal audit areas, SOX, and relates to financial business is an advantage
 • Experience in hire-purchase business of automobile is an advantage
 • Fluently in English both written and spoken.
 • Having good Leadership, management skill and decision making
 • Computer literacy in MS Office.
 • Analytical, problem solving, interpersonal, communication, reporting and presentation

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Branch Operation Staff

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 63

Branch Operation Staff

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Prepare Credit Operation reports and presentation of reports, graphs for projects and improving work processes in the new credit of Reginal Office and Metropolitan Office
 • To be more standardized and efficient
 • Providing advice and support for the daily operation of Reginal Office and Metropolitan Office all credit operations
 • Prepare data information and reports to support in the meeting with credit department executives.
 • Prepare and develop reports and P&P to support various projects.
 • Data analysis obtained and correctly presented

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female. Age between 25 - 35 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration or any related fields.
 • Having at least 1 years’ experience in credit operations / branch operations or any position related.
 • Knowledge/ background of credit evaluation and approval process would be advantage.
 • Good command of English both written and spoken.
 • Computer literacy in MS Office, SAS and Power BI program for data analysis.
 • Having experiences in automobile hire-purchase or leasing business is a plus.
 • Strong analytical thinking, interpersonal and good communication skills.

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Accounting Assistant Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 63

Accounting Assistant Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Responsible for overall operational accounting process to comply with Thai GAAP, IFRS and required regulations.
 • Coordinate with other relevant parties such as external auditor, and complete taxation process such as Stamp Duty, Vat, SBT, W/H.
 • Support financial data to related departments
 • Oversee and ensure that our company’s accounting practices are aligned with Thai GAAP and IFRS and financial reporting is complied with SOX

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female, age between 28 - 35 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Banking and Finance or any field related
 • Having 3 - 5 years experience in accounting or financial with 2 years in supervisory level
 • Experience in financial or leasing business and possessing CPA would be advantage
 • Computer literacy such as MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint
 • Able to operate Visio and SAP would be advantage
 • Good command of English both spoken and written.
 • Having strong analytical skill, good knowledge in Thai GAAP, IFRS and Tax regulation solid background in accounting standards and good interpersonal skill.
 • Initiative and hardworking, energetic and eager to learn new things.

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Automobile Wholesale Financing Staff

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 63

Automobile Wholesale Financing Staff

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Handling and coordinating with dealer’s Wholesale representative in Northern and East Region total 55 dealers about Invoice information, Credit note, Debit note, New campaign, Early settlement, and Extension payment
 • Support dealer information i.e. dealer’s problem, monthly report, and adhoc report
 • Manual Control Repayment and Problem dealer i.e. Offset payment transactions, OTD handling and dealer’s payment performance
 • Verify Remittal Check data and correct data in case of discrepancy
 • Follow up PDC submission and e-payment transaction including monitor payment behavior
 • Follow up and verify related document from TMT i.e. Notification Collection Rights, Wholesale Discount Receipt, Vehicle Wholesales Receipt
 • Control and verify data of extension payment request and prepare extension proposal
 • Handling and coordinate with dealer and bank providers for support E-Wholesale payment
 • Support physical audit stock at dealer site including Extension, Re-audit and Audit 100% of dealers problem
 • Adhoc assignment

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female. Age 25 - 30years old
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics, Business Administration or any related fields
 • At least 1 years of experience in finance, banking background in hire purchase business / financial institution would be required
 • Knowledge in financial statements, credit analysis and approval process is a must
 • Experience/ Knowledge in E-Payment Transaction, Loan Management, Dealer Management or Wholesale Management would be an advantage
 • Good command in English both spoken and written
 • Proficiency in MS office especially Excel (VLOOKUP, Pivot table or other skills related)
 • Having analytical thinking and problem-solving skills
 • Able to work under pressure
 • Able to travel upcountry occasionally

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : System Analyst

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 15 ก.ค. 63

System Analyst

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Full Stack Developer can develop both client and server include build and deploy application
 • Work mostly independently within task guidelines established by management
 • Perform work based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate
 • Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.
 • System Design, Database design, Architecture Design in Platform Project
 • Write system specification and give command to programmers
 • Provide application’s consult service, development technique, troubleshooting, training
 • Analyze users’ need and provide solution for users
 • Software Testing, Test Case, Test script generating
 • Define, control standard in software development process (coding, designing, document, policy procedure)
 • Strong analysis skill and problem-solving skills

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality only. Age is 28 - 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Information Technology or any field related
 • 3 - 6 years experience in developing web application & API in either in VB.NET, ASP.NET , C#.Net or .NET Core include writing store procedure would be required
 • At least 1 years experience in System Analyst field is a must
 • Strong programming in SQL Language on MS SQL Server or Oracle Database
 • Experience with source control : GIT lab or GIT Hub
 • Strong knowledge in SDLC, SSDLC concept
 • Have Programming knowledge in VB.NET, C#.NET, ASP.NET
 • Strong analysis skill and problem-solving skill
 • Good command of both written and spoken in English

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Software Developer (.Net programmer)

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 15 ก.ค. 63

Software Developer (.Net programmer)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Work with team members to develop Web applications & API to support system of Toyota Leasing Thailand with Quality and Security
 • Develop and deliver within the timeline.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality only. Age is 25 - 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Information Technology or any field related
 • 1 - 5 years of experience in developing web application & API in either in VB.NET, ASP.NET , C#.Net or .NET Core
 • Strong programming in SQL Language on MS SQL Server or Oracle Database would be required
 • Ability to work with under dynamic environment
 • Experience in developing API with GOlang or Node.js is a plus
 • knowledge in SDLC is a plus
 • Understanding of HTML, JS, and CSS

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Mobile Applications Developer (iOS/Android)

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 15 ก.ค. 63

Mobile Applications Developer (iOS/Android)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Work with team members to develop mobile applications to support customer or employee of Toyota Leasing Thailand with Quality and Security and Friendly to use.
 • Develop mobile applications and deliver within the timeline.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality only. Age is 25 - 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Information Technology or any field related
 • 1 - 5 years experience in Mobile application developing on iOS platform or Android platform
 • Strong programming in Swift on iOS platform or Kotlin on Android platform
 • Familiar with Restful API
 • Experience with GraphQL API, Source control : GIT lab or GIT Hub is a plus
 • Ability to design with good UX/UI, develop mobile applications both iOS & Android is a plus is a plus

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Telemarketer

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคาร ซันทาวเวอร์ส

วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 63

Telemarketer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Follow up customer’s insurance, and insurance policy, negotiating and checking premium for prospect customers.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, male/female, age between 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree in any fields.
 • Having experience in motor insurance follow up or having any telemarketing/telesales experiences would be advantage.
 • Insurance Broker license would be required.
 • Proficiency in MS-Office and having typing skill both Thai and English.
 • Polite and friendly.
 • Having negotiation, interpersonal skills, and sales oriented.
 • Able to work under pressure.

ที่ทำงาน

อาคาร ซันทาวเวอร์ส

ชื่อตำแหน่ง : Treasury Controlling Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 63

Treasury Controlling Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Establish strategy, implementation and budget plans for Treasury Operation and Settlement Management as well as the assigned projects
 • Manage and oversee Treasury Risk Management mainly in Market Risk as Risk Management Guideline and Internal Control e.g. Risk monitoring and Assessment and Asset Liability Management
 • Lead and manage the assigned projects in the area of Mobility as a service and Digitalized Services to meet the expected results as the approved plans and resources
 • Oversee and ensure the effectiveness and efficiency of the day-to-day Treasury Operations, Cash Management, and Funding activities Monitor the changes in laws and regulations or any issues relating to Treasury Operation areas and ensure the compliance of all Treasury Operational process
 • Coordinate and work as a team with all related internal and external parties to ensure the operational efficiency of Treasury Operations and the assigned project
 • Prepare and ensure that all reports in a monthly, quarterly, and yearly basis are made and reported to Top Management, related parties, and the related government organizations as regulated

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, Age between 38-49 years old
 • Bachelor's degree or higher in Finance and Banking, Risk Management, Project Management or any related disciplines. Master’s degree or other advanced degree is a plus
 • Having at least 12 years of experience with at least 7 years in managerial level in Treasury Operations, Treasury Risk Management, Securitization Operations, and Financial Risk Exposure (FX, Interest rate, Counterparty Risk, Hedging Derivatives)
 • Having experiences in Project Management is needed
 • Possessing knowledge in Mobility as a Service (MaaS), Digitalization, Innovative and Financial Technology (FinTech) would be an advantage
 • Good command of both spoken and written English
 • Having experiences in automobile hire-purchase or leasing business is a plus
 • Good working knowledge in the area of Digitalized experience; Innovative & Fin Tech Technology will be a value add
 • Having good skills in communication, interpersonal, negotiation, analysis, and problem solving

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม