eTax / eReceipt

บริการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถสมัคร หรือ ยกเลิก ได้เองผ่านแอป TLT Simply

ขั้นตอนการสมัครรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

สแกน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TLT Simply

เลือก บริการอื่นๆ และ กดที่เมนู “ใบกำกับ/ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์”

ทำการสมัครโดยคลิกเลือก “ยินยอม” และกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

ระบบจะแสดงสัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ โดยสามารถเลือกสมัครกับ ทุกสัญญา หรือเลือกเพียงบางสัญญาที่ต้องการได้

กรอกอีเมลที่ต้องการรับเอกสาร (กรณีมีบางสัญญาที่ต้องการ รับเอกสารแยกอีเมล กรุณาแยกสมัครเฉพาะรายการดังกล่าว)

กดปุ่ม “ยืนยันสมัครใช้งาน” ระบบจะส่งรหัส OTP ยืนยันไปยังอีเมลที่กรอก

กรอกรหัส OTP ที่ได้จากอีเมล เพื่อยืนยันการสมัคร

ระบบจะให้กรอกรหัสผ่านของ TLT Simply จากนั้นจึงจะแจ้งให้ทราบว่าดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้ว และจะมีผลในรอบบิลถัดไป