โปรโมชัน

โตโยต้า ลีสซิ่ง จัดโปรสุดปัง ดาวน์รถไปขับง่าย ใน 0 บาท พร้อมส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ

โตโยต้า ลีสซิ่ง จัดโปรสุดปัง ดาวน์รถไปขับง่าย ใน 0 บาท พร้อมส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ

รายละเอียดโปรโมชัน
-    ดาวน์ 0 บาท*
-    ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน*
-    รับส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ 0.15* หรือ 0.2%**

 

คำนวณค่างวดรุ่นที่ต้องการได้ที่ https://www.tlt.co.th/calculator/car-model

 

ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 01 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567 
 

*โปรโมชันเมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรม Buy More
คุณสมบัติลูกค้า
- ลูกค้าที่มีรถยนต์โตโยต้า หรือรถยนต์ยี่ห้ออื่น
- ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ (ผ่อนแล้ว 2 ปีขึ้นไป) หรือ ผู้ถือกรรมสิทธิ์แสดงสำเนาทะเบียนรถยนต์


*โปรโมชันเมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรม Buy Easy
  คุณสมบัติลูกค้า อาชีพที่มีเงินเดือนประจำ หรือเจ้าของกิจการ
 1) อาชีพที่มีเงินเดือนประจำ
- ตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไป หรือข้าราชการระดับนักวิชาการ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
- ตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้จัดการ หรือข้าราชการระดับทั่วไป ต้องมีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป
 2) เจ้าของกิจการ
- บริษัทต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และเปิดทำการมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป
- งบการเงินของบริษัทต้องเป็นบวก


**โปรโมชันเมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรม 12 อาชีพพิเศษ ได้แก่
- แพทย์ 
- เภสัชกร
- รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ผู้มีใบอนุญาตวิเคราะห์การลงทุน CFA
- ผู้มีใบอนุญาตตรวจสอบบัญชี CPA
- วิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว.
- ผู้พิพากษา
- นักบินที่มีใบอนุญาต
- ข้าราชการ ระดับชำนาญการขึ้นไป
- สถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ผู้บริหารบริษัทมหาชนเงินเดือน 100,000 บาทขึ้นไป
- อัยการ


- สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อและผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) เท่านั้น
- ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ และรถขาย Fleet
- เงื่อนไขพิเศษนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

กลับสู่หน้าหลัก