เกร็ดความรู้

4 ตุลาคม 2564

คิดจะขายรถ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

คิดจะขายรถ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง


รถถือเป็นสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ที่มีราคาสูง การซื้อขายรถจึงต้องละเอียดรอบคอบและมีเอกสารซื้อขายรถที่ต้องจัดเตรียมโดยเฉพาะ แต่หลายคนยังไม่ทราบว่าเวลาที่ต้องการจะขายรถนั้นต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ขายรถมาก่อน


ก่อนคิดจะขายรถ สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการตรวจเช็กสภาพรถให้ดีแล้ว เรื่องเอกสารซื้อขายรถก็ต้องเตรียมให้พร้อมและครบถ้วนที่สุดเช่นกัน เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ต้องเสียเวลาจัดหาเอกสารเพิ่มเติม วันนี้ เกร็ดความรู้จากโตโยต้า ลีสซิ่ง จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขายรถมาฝากกัน


สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ต้องการจะขายรถ โดยการเซ็นชื่อจะต้องเซ็นให้เหมือนกับลายเซ็นในเล่มทะเบียนรถด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ ผู้ขายรถจะต้องแนบเอกสารเหล่านั้นมาประกอบด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อรถว่าเจ้าของรถสามารถยืนยันตัวตนได้จริง 


ทะเบียนรถหรือสมุดคู่มือจดทะเบียน (เล่มสีฟ้า)
ในทะเบียนรถและสมุดคู่มือจดทะเบียนต้องระบุยี่ห้อ รุ่น สีของรถ เลขเครื่องยนต์และเลขตัวถังเอาไว้ชัดเจน รวมถึงระบุประวัติการต่อภาษีรถยนต์และชื่อเจ้าของรถผู้ถือกรรมสิทธิ์คนล่าสุดด้วย


แบบคำขอโอนกรรมสิทธิ์
ในเอกสารคำขอโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายต้องเซ็นชื่อตรงผู้โอน และต้องกรอกข้อมูลหมายเลขทะเบียน เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถังและข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุไว้ให้ครบถ้วนก่อนให้ผู้ซื้อเซ็นตรงผู้รับโอน ซึ่งเอกสารนี้ต้องยื่นแก่นายทะเบียน


สัญญาซื้อขาย
สำหรับเอกสารซื้อขายรถที่ขาดไปไม่ได้เลย นั่นคือสัญญาซื้อขายที่ควรทำไว้ 2 ฉบับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยในสัญญาต้องมีข้อมูลวัน เวลา สถานที่ที่ทำสัญญาซื้อขาย ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย หมายเลขทะเบียนรถ รุ่น ยี่ห้อ สี เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง เงินมัดจำ หรือรายละเอียดการชำระเงินต่าง ๆ ให้ครบถ้วน


เอกสารอื่น ๆ 
•    สำเนาทะเบียนบ้าน
•    เอกสารประกันภัยรถยนต์ (ถ้ามี)
•    ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (หากรถทำประกันชั้น 1)
•    หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการขายรถแทน)
•    กุญแจสำรองของรถยนต์ (ถ้ามี)


ทั้งหมดนี้คือเอกสารซื้อขายรถที่ต้องเตรียมให้พร้อมทุกครั้งเมื่อต้องการขายรถยนต์คันเก่าของเรา และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดจะซื้อรถยนต์ และกำลังตามสินเชื่อสำหรับรถโตโยต้าอยู่ด้วยนั้น สามารถขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านทางลิงก์นี้ได้เลย https://www.tlt.co.th/onlineapp หรือสามารถทดลองประเมินสินเชื่อรถยนต์เบื้องต้นก่อนได้ที่ https://www.tlt.co.th/calculator/car_model

 

อ่านเกร็ดความรู้อื่นๆ ได้ที่ https://www.tlt.co.th/news/knowledge

กลับสู่หน้าหลัก

ข่าวแนะนำ