เกร็ดความรู้

30 มกราคม 2567

เคลมประกันไม่มีคู่กรณี เสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

เคลมประกันไม่มีคู่กรณี เสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

การเคลมประกันรถเป็นเรื่องที่คนใช้รถทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเคลมประกันแบบมีคู่กรณีหรือเคลมประกันไม่มีคู่กรณี เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา จะทำให้ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทประกันภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

การเคลมประกันไม่มีคู่กรณี คืออะไร
การเคลมประกันไม่มีคู่กรณี คือ การที่เอารถไปซ่อมเพราะเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าคู่กรณีคือใคร เช่น รถยางระเบิดเพราะเหยียบตะปู รถชนเสาไฟฟ้า รถเกิดรอยขีดข่วนโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการเคลมประกันไม่มีคู่กรณี ประกอบด้วย
1. ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเพิ่มเมื่อเคลมประกัน ซึ่งจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยค่าเสียหายส่วนแรกจะแตกต่างกันไป ตามบริษัทประกันภัยและประเภทของประกัน โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 1,000-5,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประกัน คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระให้กับบริษัทประกันภัยเป็นรายปี ซึ่งค่าเบี้ยประกันจะแตกต่างกันไปตามบริษัทประกันภัย ประเภทของประกัน และเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ โดยปกติแล้ว ค่าเบี้ยประกันสำหรับประกันชั้น 1 จะมีค่าเบี้ยประกันสูงกว่าประกันชั้นอื่น ๆ เนื่องจากมีวงเงินคุ้มครองที่สูงกว่า
3. ค่าซ่อมรถ คือ จำนวนเงินที่บริษัทประกันภัยจะชำระให้กับอู่ซ่อมรถ เพื่อทำการซ่อมแซมความเสียหายของรถ ซึ่งค่าซ่อมรถจะขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของความเสียหาย โดยปกติแล้ว ค่าซ่อมรถจะสูงกว่าค่าเสียหายส่วนแรก
ทั้งนี้ค่าเสียหายส่วนแรกและค่าเบี้ยประกันจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนค่าซ่อมรถและค่าอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเคลมประกัน
นอกจากค่าเสียหายส่วนแรก ค่าเบี้ยประกัน และค่าซ่อมรถแล้ว อาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมในการเคลมประกัน เช่น
•    ค่ารถยก
•    ค่าขนย้ายรถ
•    ค่าประเมินความเสียหาย
•    ค่าเอกสารต่าง ๆ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามบริษัทประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ
ขั้นตอนการเคลมประกันไม่มีคู่กรณี มีดังนี้
1. โทรแจ้งบริษัทประกันภัย โดยให้แจ้งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หมายเลขกรมธรรม์ หมายเลขทะเบียนรถ ประเภทและความรุนแรงของความเสียหาย เป็นต้น
2. บริษัทประกันภัยจะประเมินความเสียหาย และนัดหมายให้นำรถเข้าซ่อม
3. นำรถเข้าซ่อมที่อู่ที่บริษัทประกันภัยกำหนด
4. รอรับรถคืน
ข้อควรรู้ในการเคลมประกันไม่มีคู่กรณี
1. ควรเก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุไว้ เช่น ใบบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ รูปถ่ายความเสียหายของรถ เป็นต้น
2. ควรแจ้งบริษัทประกันภัยให้ทราบอย่างเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุ
3. ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทประกันภัยอย่างเคร่งครัด

การเคลมประกันไม่มีคู่กรณีเป็นสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยมี แต่ควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ ให้ดี ก่อนทำประกันรถยนต์ เพื่อจะได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการเคลมประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา และสำหรับใครที่อยากให้การประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถเข้าไปดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tlt.co.th/service/insurance


อ่านเกร็ดความรู้อื่น ๆ ได้ที่ https://www.tlt.co.th/news/knowledge

กลับสู่หน้าหลัก

ข่าวแนะนำ