เกร็ดความรู้

7 กรกฎาคม 2564

ดาวน์น้อย ดาวน์มาก ดอกเบี้ยรถต่างกันแค่ไหน

ดาวน์น้อย ดาวน์มาก ดอกเบี้ยรถต่างกันแค่ไหน


ส่วนใหญ่คนที่ซื้อรถมักจะเลือกผ่อนรถมากกว่าจะซื้อรถด้วยเงินก้อน การดาวน์รถจึงเป็นเกณฑ์สำคัญในการซื้อรถคันใหม่ เพราะเงินดาวน์รถและระยะเวลาในการผ่อนรถ ส่งผลต่อดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มากขึ้น การคำนวณดอกเบี้ยรถจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน 
หลายคนอาจสงสัยว่าการวางเงินดาวน์รถมากหรือน้อยแตกต่างกันอย่างไร แล้วมีอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายต่างกันมากน้อยแค่ไหน  

 

วันนี้ เราจะมาอธิบายวิธีการคำนวณดอกเบี้ยรถกัน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนในการดาวน์รถได้ง่ายขึ้นว่าแบบใดจะเหมาะกับคุณมากที่สุด
แน่นอนว่าการเลือกดาวน์รถด้วยจำนวนเงินที่สูง จะทำให้ยอดวงเงินกู้สินเชื่อ เพื่อนำมาใช้ในการผ่อนชำระค่างวดน้อยลงไปด้วย และทำให้ระยะเวลาในการผ่อนค่างวดน้อยลง หากเลือกดาวน์น้อย ก็ต้องยอมรับสภาพว่าต้องใช้เวลาในการผ่อนนานยิ่งขึ้น ขณะที่ดอกเบี้ยก็จะสูงตามไปด้วย  ซึ่งจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเงินดาวน์รถและระยะเวลาในการผ่อนเป็นสำคัญ 


จากตารางตัวอย่างด้านล่าง จะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจำนวนเงินดาวน์ และระยะเวลาในการผ่อนส่งผลต่อค่างวดในการผ่อนรถต่อเดือนเพียงใด

ราคารถ

เงินดาวน์

ยอดดาวน์

ยอดจัด

ผ่อน 48 เดือน

ผ่อน 60 เดือน

ผ่อน 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

699,999

15%

105,000

594999

12,723

10,214

8,545

2.8-3.4%

 

20%

140,000

559,999

14,392

9,595

8,551

2.8%

 

25%

175,000

524,999

13,492

8,995

7,496

2.8%


เหตุผลที่การผ่อนระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า เป็นเพราะสถาบันการเงินที่ให้คุณกู้สินเชื่อนั้นมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากในระหว่างการผ่อน อาจเกิดวิกฤตทางการเงินกับผู้กู้ทำให้ไม่สามารถส่งค่างวดชำระต่อเดือนได้ตามกำหนด  แต่หากผ่อนในระยะเวลาที่สั้นลงด้วยการวางเงินดาวน์ที่สูงขึ้น ก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินที่ให้กู้สินเชื่อมากขึ้นว่าผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญานั่นเอง 


อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน แต่มีความจำเป็นต้องใช้รถ การดาวน์ต่ำและผ่อนนานก็เป็นทางเลือกที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะอาจมีค่าใช้จ่ายเร่งด่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นมากกว่า ดังนั้น การจะตัดสินใจว่าจะดาวน์มากหรือดาวน์น้อย และจะผ่อนชำระนานเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับสภาพการเงินของเจ้าของรถเป็นสำคัญด้วย หรือจะมาทดลองประเมินสินเชื่อรถยนต์เบื้องต้น เพื่อเลือกจำนวนเงินดาวน์ และระยะเวลาผ่อนที่ต้องการ รวมถึงยอดในการจัดสินเชื่อก่อนได้ที่ https://www.tlt.co.th/calculator/car_model เพื่อให้คุณมั่นใจในการยื่นขอสินเชื่อรถได้มากยิ่งขึ้น
 


 
 

กลับสู่หน้าหลัก

ข่าวแนะนำ