เกร็ดความรู้

28 มกราคม 2567

ประกันรถยนต์จำเป็นอยู่หรือไม่สำหรับรถอายุเกิน 7 ปี

ประกันรถยนต์จำเป็นอยู่หรือไม่สำหรับรถอายุเกิน 7 ปี


รถอายุเกิน 7 ปียังจำเป็นต้องทำประกันรถยนต์อยู่หรือไม่? คำถามนี้ต่างคนก็ต่างคำตอบ เพราะบางคนก็เชื่อว่ารถยนต์อายุนานแล้วไม่ต้องทำก็ได้ หรือทำแล้วไม่คุ้ม ขณะที่บางคนก็เชื่อว่าการทำประกันรถยนต์เป็นเรื่องที่ควรทำไม่ว่าจะรถยนต์จะเก่าแค่ไหน จริง ๆ แล้วควรเป็นอย่างไร โตโยต้า ลีสซิ่ง จะมาบอกข้อมูลที่ถูกต้องกัน
ตามกฎหมายไทย รถยนต์ทุกคันต้องได้รับการต่อทะเบียนและต่อภาษีประจำปี แต่ในส่วนของการต่อประกันรถยนต์นั้นกฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การทำประกันรถยนต์ถือเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อคุ้มครองทั้งตัวรถและบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
สำหรับรถอายุเกิน 7 ปี โดยทั่วไปบริษัทประกันจะรับทำประกันชั้น 1 เพียงบางบริษัทเท่านั้น โดยพิจารณาจากสภาพรถและประวัติการเคลมด้วย ส่วนประกันชั้น 2+ และ 3+ นั้น บริษัทประกันส่วนใหญ่จะรับทำ
ประกันรถยนต์จำเป็นอยู่หรือไม่สำหรับรถอายุเกิน 7 ปี
คำตอบคือยังจำเป็นต้องทำ  เพราะถึงแม้ว่ารถอายุเกิน 7 ปี จะมีราคาต่ำกว่ารถใหม่ แต่ก็ยังถือว่ามีมูลค่าอยู่ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา เจ้าของรถก็อาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมรถ, ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น   
ยกตัวอย่างเช่น หากรถอายุ 7 ปี ราคา 500,000 บาท เกิดอุบัติเหตุชนจนเสียหายหนัก เจ้าของรถจะต้องจ่ายค่าซ่อมรถอย่างน้อย 200,000 บาท หากไม่มีประกันรถยนต์ เจ้าของรถก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวเอง ซึ่งอาจทำให้เดือดร้อนทางการเงินได้
นอกจากนี้ การทำประกันรถยนต์ยังช่วยคุ้มครองความรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้าของรถอีกด้วย หากเกิดอุบัติเหตุแล้วเจ้าของรถเป็นฝ่ายผิด ประกันภัยก็จะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่กรณีแทน ดังนั้น เจ้าของรถอายุเกิน 7 ปีควรพิจารณาทำประกันรถยนต์ เพื่อคุ้มครองตนเองและทรัพย์สินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
สรุปข้อดีของการทำประกันรถยนต์สำหรับรถอายุเกิน 7 ปี
1. คุ้มครองตัวรถและบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
การทำประกันรถยนต์จะช่วยคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นต้น
2. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
การทำประกันรถยนต์จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่าซ่อมรถ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นต้น
3. ช่วยคุ้มครองความรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้าของรถ
การทำประกันรถยนต์จะช่วยคุ้มครองความรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้าของรถ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหายต่อชีวิต เป็นต้น
จากข้อดีเหล่านี้ คงจะเห็นแล้วว่ารถอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป ก็ควรจะต้องทำประกันรถยนต์ด้วย เพราะทั้งให้ความคุ้มครองและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้ และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันรถยนต์เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tlt.co.th/service/insurance


อ่านเกร็ดความรู้อื่น ๆ ได้ที่ https://www.tlt.co.th/news/knowledge

กลับสู่หน้าหลัก

ข่าวแนะนำ