โปรโมชั่น

โปรโดนๆ เอาใจนักศึกษาจบใหม่ และพนักงานรุ่นใหม่

 

โปรโดนๆที่จะมาเอาใจทั้งนักศึกษาจบใหม่* และพนักงานวัยใส* กับข้อเสนอพิเศษที่ใครๆก็ต้อง Wowww

ATIV, YARIS, VIOS ขับฟรี 90 วัน!! ดาวน์เริ่่มต้นเพียง 15%*** พร้อมส่วนดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.79%***
 

 

หมายเหตุ :

  *ผู้สำเร็จการศึกษา (ในระดับมัธยมปลาย, ปวช, ปวส และอุดมศึกษา) มาแล้วไม่เกิน 4 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2562) หรือบุคคลที่เริ่มทำงานมาแล้วไม่เกิน 4 ปี (พ.ศ.2558 -  พ.ศ.2562)

 **ยืดระยะเวลาการผ่อนงวดแรกออกไปอีก 90 วัน นับจากวันที่สัญญาเริ่มต้น ดาวน์เริ่มต้น 15%

***ดอกเบี้ยพิเศษหลังหักส่วนลดดอกเบี้ย 0.40% ดาวน์ 25% ระยะเวลาผ่อน 48 เดือน

เงื่อนไข

- เอกสารเพิื่อรับสิทธิ์ ใบปริญญา,  หนังสือรับรองการศึกษา หรือใบระเบียบผลการเรียน (Transcript) หรือ หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยนิิติบุคคล (บริษัท จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนคณะบุคคล) หรือหน่วยราชการ

- สำหรับผู้ซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

- สำหรับลูกค้าที่ทำขอเสนอเช่าซื้อในระบบภายใน 31 สิงหาคม 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

- เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ

- ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆและรถขาย Fleet

- บริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายรถโตโยต้าใกล้บ้านท่านที่ร่วมโครงการ

กลับสู่หน้าหลัก