ช่องทางการชำระเงิน

Toyota Leasing Direct Debit

อีกช่องทางการชำระค่างวด เพื่อชีวิตที่ง่ายสะดวกสบายในแบบที่คุณไม่ควรพลาด

โตโยต้า ลีสซิ่ง ขอแนะนำอีกหนึ่งช่องทางการชำระค่างวดที่สะดวก ประหยัดเวลา และไม่เสียค่าธรรมเนียม ด้วยบริการหักค่างวดผ่านบัญชีอัตโนมัติ

บริการหักค่างวดผ่านบัญชีอัตโนมัติ คือ การหักค่างวดผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านได้ทำการสมัครไว้ โดยจะหักค่างวดอัตโนมัติทุกวันครบกำหนดการชำระในทุกๆ เดือนตลอดอายุสัญญา โดยท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนก่อนหักบัญชีทุกๆ ครั้ง ที่สำคัญไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย

สมัครบริการชำระค่างวดผ่านบัญชีอัตโนมัติ ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเองผ่านตู้ ATM อนุมัติทันที

อุ่นใจด้วย SMS แจ้งเตือนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนตัดยอดทุกเดือน

 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการชำระค่างวด
 • ประหยัดเวลา
 • ไม่พลาดชำระค่างวดทุกๆ เดือน
 • SMS แจ้งเตือนล่วงหน้า

กระบวนการหักค่างวดผ่านบัญชีอัตโนมัติ

 • 1

  กรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านสมัครใช้บริการ หักบัญชีเงินฝาก ล่วงหน้า 1 วันทำการตามจำนวนที่ ได้รับแจ้งทาง SMS

  *ในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่กำหนดชำระเงิน บริษัทฯ จะทำการหักเงินจากบัญชีของท่านอีกครั้งในวันทำการถัดไป

 • 2

  กรณีวันกำหนดชำระค่างวดของท่านตรงกับวันหยุด ธนาคารจะหักเงินในบัญชีของท่านในวันทำการถัดไป

ขั้นตอนการสมัครบริการชำระค่างวดผ่านบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  • ใส่บัตรเอทีเอ็ม (ATM) และกดรหัส
  • เลือก "ภาษา"
  • เลือก "สมัครบริการ"
  • เลือก "บริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
  • หน้าจอแสดงเงื่อนไขการให้บริการ กด "ตกลง"
  • เลือกประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ / กระแสรายวัน
  • เลือก "สมัครด้วยรหัสบริษัท"
  • ระบุ รหัสบริษัท (5 หลัก) 66555
  • ระบุ Customer No. (Ref. No.1) กด "ถูกต้อง"
  • ระบุ Reference No. (Ref. No.2) กด "ถูกต้อง"
  • เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะสรุปการทำรายการเพื่อให้ลูกค้า กด "ยืนยัน"
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  • ใส่บัตรเอทีเอ็ม (ATM) พร้อมกดรหัส และเลือกปุ่ม "อื่นๆ"
  • เลือกปุ่ม "สมัครใช้บริการ / เติมเงินมือถือ"
  • เลือกปุ่ม "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
  • เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการสมัคร เช่น (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
  • (วิธีที่ 1) ใส่ข้อมูลบริษัทตามใบชำระเงิน Comp. Code บริษัท 2525
  • กรุณาใส่ข้อมูลลูกค้า "เลขที่อ้างอิง Ref 1 และ Ref 2" กด "ต้องการ"
  • (วิธีที่ 2) เลือกการสแกนบาร์โค้ด
  • ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการทำรายการ
  • รับสลิปยืนยันการทำรายการ
  • ผู้สมัครจะได้รับจดหมายยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 30 วัน
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  • ใส่บัตรเอทีเอ็ม (ATM) และกดรหัส
  • กดปุ่ม "สมัครบริการ / SMS ขยันบอก / K-Mobile Banking / อื่นๆ"
  • กดปุ่ม "สมัครบริการ หักบัญชีอัตโนมัติ / บริการเติมเงินอัตโนมัติ"
  • กดปุ่ม "สมัครบริการ หักบัญชีอัตโนมัติ (Direct debit)"
  • กดปุ่ม "ระบุรหัสบริษัท"
  • เลือก "บัญชีที่ต้องการชำระ" (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
  • ใส่รหัสบริษัท 5 หลัก 33501 และกดปุ่ม "รหัสบริษัทถูกต้อง"
  • ระบุหมายเลขสมาชิก "ใส่ Customer No. (Ref. No.1), Reference No. (Ref. No.2) (คีย์รวมกัน)
  • กดปุ่ม "หมายเลขถูกต้อง"
  • หน้าจอจะแสดงเงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
  • กดปุ่ม "ยืนยันการทำรายการ"
  • รอระบบทำรายการ Register
  • แสดงผล Register เสร็จเรียบร้อย
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  • ใส่บัตร เอทีเอ็ม (ATM) และกดรหัส
  • เลือก "บริการอื่นๆ"
  • เลือก "บริการอื่นๆ"
  • เลือก "สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการ"
  • เลือก "หักบัญชีอัตโนมัติ"
  • เลือก "ระบุรหัสบริษัท" รหัส 433 กด "ถูกต้อง"
  • โปรดใส่หมายเลขอ้างอิงที่ต้องการชำระ
   Customer No. (Ref. No.1) กด "จุด" (.)
   Reference No. (Ref. No. 2) เลือก "ถูกต้อง"
  • โปรดยืนยันการชำระของท่าน เลือก "ถูกต้อง"
  • รับบัตร และใบบันทึกรายการจากเครื่องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  • ใส่บัตรเอทีเอ็ม และกดรหัส
  • เลือก "สมัคร / เปลี่ยนแปลงบริการ"
  • เลือก "บริการหักบัญชีอัตโนมัติ" หักจากบัญชีที่ต้องการชำระ
  • เลือก "ค่างวด / ลีสซิ่ง"
  • เลือก Toyota Leasing
  • รับทราบบันทึก / ข้อตกลงการใช้บริการเลือก "ถูกต้อง"
  • เลือก "บัญชีที่ต้องการให้ทำรายการ" เช่น (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
  • ระบุ เลขที่อ้างอิง Ref 1 (Customer No.) กด "ถูกต้อง"
  • ระบุ เลขที่อ้างอิง Ref 2 (Reference No.) กด "ถูกต้อง"
  • ยืนยันการทำรายการ กด "ถูกต้อง" และเก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

  • สอดบัตร ATM หรือบัตรเดบิต และกดรหัสบัตรของท่าน
  • เลือก "อื่นๆ"
  • เลือก "บริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
  • เลือก "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
  • รับทราบข้อตกลงและเงื่อนไข กด "ตกลง"
  • เลือกบัญชี "ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน"
  • ใส่รหัสบริษัท 4 หลัก 9995
  • ใส่รหัสลูกค้า / หมายเลขอ้างอิง 1
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 (ถ้ามี)
  • กด "ยืนยัน" เสร็จสิ้นการสมัคร และรอรับใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน