ข่าวและกิจกรรม

10 มกราคม 2565

เปลี่ยนสีรถทำได้ แค่แจ้งขนส่งตามกำหนดเวลา

เปลี่ยนสีรถทำได้ แค่แจ้งขนส่งตามกำหนดเวลา


สำหรับเจ้าของรถแล้ว การใช้รถคันเดิมมาเป็นเวลานานอาจทำให้รู้สึกเบื่อและอยากเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนสีรถก็คือหนึ่งในนั้น เพราะการเปลี่ยนสีให้กับรถก็เหมือนการตกแต่งรถใหม่ให้สวย แปลกตา ถูกใจเจ้าของ หรือบางคนก็อาจจะเปลี่ยนสีรถด้วยเหตุผลด้านความเชื่อเรื่องสีมงคล  อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสีรถทุกครั้งต้องแจ้งขนส่งด้วยเพราะมีกฎหมายระบุไว้ ส่วนขั้นตอนต้องทำอย่างไรบ้างนั้น วันนี้เกร็ดความรู้จากโตโยต้า ลีสซิ่ง มีข้อมูลมาฝากกัน


จากพรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 13 ระบุว่า รถคันใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีรถให้แตกต่างไปจากข้อมูลที่จดทะเบียนเอาไว้ ต้องแจ้งกับนายทะเบียนภายใน 7 วัน โดยการเปลี่ยนสีรถที่ต้องแจ้งขนส่งนั้นกำหนดเอาไว้ว่าเป็นการเปลี่ยนสีตัวถังมากเกินกว่า 30% ของพื้นที่ทั้งหมด แต่หากเปลี่ยนสีแค่บางจุดไม่เกินพื้นที่ 30% ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้ง เช่น การเปลี่ยนสีฝาถังน้ำมัน เป็นต้น


แต่ถ้าเปลี่ยนสีรถส่วนกระโปรงหน้าหรือกระโปรงหลังให้เป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเดิม กรณีนี้จะถือว่าเข้าข่ายเปลี่ยนสีเกิน 30% และต้องแจ้งขนส่งเสมอ หากไม่แจ้งจะมีความผิดตามพรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 13 และมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท


จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนสีรถบางจุดที่เป็นจุดเล็ก ๆ ไม่ใช่จุดเด่นหรือเป็นที่สังเกตก็ไม่จำเป็นต้องแจ้ง แต่สำหรับการเปลี่ยนสีฝากระโปรงรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การทำสีลักษณะนี้เรียกว่า “รถทูโทน” จะถูกนับรวมเป็นกรณีเปลี่ยนสีเกิน 30% ซึ่งต้องแจ้งขนส่งตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่ระบุไว้คือ 7 วัน


เปลี่ยนสีรถใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ก่อนทำการแจ้งขนส่งเรื่องการเปลี่ยนสีรถ ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
1.    เอกสารคู่มือจดทะเบียนรถ
2.    ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
3.    หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จยืนยันค่าจ้างทำสีรถใหม่ เป็นต้น


ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถที่กรมขนส่ง
หลังจากเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมแล้ว สามารถดำเนินการแจ้งขนส่งได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.    ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ เพื่อแสดงความประสงค์ขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบจากกรมขนส่ง
2.    หลังผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงผลผ่านการตรวจสอบรถด้วย
3.    เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น ให้ทำการชำระค่าธรรมเนียมที่กรมขนส่ง
4.    รอรับเอกสารต่าง ๆ คืนจากทางกรมขนส่ง


การเปลี่ยนสีรถไม่ใช่เรื่องผิดและสามารถทำได้ แต่หากทำแล้วก็ต้องแจ้งขนส่งภายใน 7 วันเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลรถให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รู้แบบนี้แล้วใครที่กำลังคิดเปลี่ยนสีใหม่ให้รถคันโปรด ก็อย่าลืมเตรียมตัวแจ้งขนส่งเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ด้วย
อ่านเกร็ดความรู้อื่น ๆ ได้ที่ https://www.tlt.co.th/news/knowledge


 

กลับสู่หน้าหลัก

ข่าวแนะนำ