ข่าวและกิจกรรม

11 มกราคม 2565

รู้หรือไม่? ขอไฟแนนซ์ไม่ผ่าน ขอเงินจองรถคืนได้!

รู้หรือไม่? ขอไฟแนนซ์ไม่ผ่าน ขอเงินจองรถคืนได้!


การซื้อรถถือเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ที่น้อยคนจะมีเงินสดหรือเงินก้อนซื้อในคราวเดียว ดังนั้นทางเลือกแรกของคนซื้อรถก็คือการขอสินเชื่อจากไฟแนนซ์ แต่รู้หรือไม่ว่าในกรณีที่ขอไฟแนนซ์ไม่ผ่าน เราสามารถขอเงินจองรถคืนได้ เพราะถือเป็นสิทธิของผู้ซื้อที่จะได้เงินจองรถคืนแม้ว่าจะขอไฟแนนซ์ไม่ผ่านก็ตาม และที่สำคัญตามข้อกำหนดกฎหมายระบุไว้ด้วยว่าต้องคืนเงินภายใน 15 วันด้วย 
โดยเงื่อนไขในการรับเงินจองคืนมีดังต่อไปนี้
1.    ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานการขอสินเชื่อไฟแนนซ์เพื่อซื้อรถยนต์
2.    เมื่อไปจองรถต้องแจ้งทางฝ่ายผู้ขายว่าต้องมีการขอสินเชื่อไฟแนนซ์ก่อน ซึ่งการขอไฟแนนซ์อาจผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ แต่ถ้าทางผู้ขายมีบริการเดินเรื่องขอไฟแนนซ์ให้อยู่แล้วก็เข้าองค์ประกอบตามกฎหมาย ไม่ต้องแจ้งอะไรเพิ่มเติมอีก
3.    หากขอไฟแนนซ์ไม่ผ่าน สามารถเงินจองรถคืนได้ภายใน 15 วัน หากคนขายไม่คืนเงินสามารถร้องเรียนได้ที่ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.


สาเหตุที่สามารถขอเงินจองรถคืนได้หากขอไฟแนนซ์ไม่ผ่านนั้น เป็นเพราะมีข้อกฎหมายระบุไว้ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551 ระบุว่าผู้บริโภคซึ่งในกรณีนี้คือผู้ซื้อรถสามารถบอกเลิกสัญญาได้ หากผู้ประกอบธุรกิจได้ทราบว่าฝ่ายผู้ซื้อต้องขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์และทางผู้ซื้อไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ขายก็ต้องคืนเงินจองหรือเงินมัดจำทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อภายใน 15 วัน


เพราะฉะนั้นใครที่กำลังมีแผนซื้อรถใหม่และต้องยื่นขอสินเชื่อไฟแนนซ์ก็อย่าลืมแจ้งทางผู้ขายให้ทราบก่อนว่าจะต้องมีการขอสินเชื่อซึ่งอาจจะได้รับการอนุมัตหรือไม่ได้รับการอนุมัติก็ได้เช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็สบายใจได้เลยว่าหากเกิดกรณีที่ขอไฟแนนซ์ไม่ผ่านขึ้นมา ก็จะมีสิทธิได้เงินจองคืน ไม่ต้องถูกริบเงินจองรถไปเปล่า ๆ เพราะมีกฎหมายคุ้มครองในส่วนนี้อยู่


สุดท้ายแล้วก่อนซื้อรถ ผู้ซื้อควรตรวจเช็กคุณสมบัติของตัวเองในเบื้องต้นก่อนว่ามีคุณสมบัติเพียงพอตามที่สถาบันการเงินระบุไว้หรือไม่ ทั้งอาชีพ รายได้ อายุงาน และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น แหล่งที่อยู่หรือคนค้ำประกัน เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อประหยัดเวลาทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายและเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อผ่านได้มากขึ้น แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์ ก็ต้องไม่ลืมทวงสิทธิตามกฎหมายด้วยการขอเงินจองรถคืนด้วย ซึ่งถ้าใครกำลังมองหาสินเชื่อสำหรับรถโตโยต้าอยู่แล้วนั้น สามารถขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านทางลิงก์นี้ได้เลย https://www.tlt.co.th/onlineapp


อ่านเกร็ดความรู้อื่น ๆ ได้ที่ https://www.tlt.co.th/news/knowledge


 

กลับสู่หน้าหลัก

ข่าวแนะนำ