eTax / eReceipt

บริการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ออนไลน์ ลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถ ลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการผ่านทาง อีเมลได้แล้ว

ขอสินเชื่อออนไลน์ คลิก!!

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

 • สแกน QR Code

 • อ่านเงื่อนไขการสมัคร และกด ยอมรับ

 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

วิธีการสมัครใช้บริการ eTax / eReceipt

 • สแกน QR Code หรือ คลิกที่นี่

 • อ่านเงื่อนไขการสมัคร คลิก เครื่องหมาย “ข้าพเจ้าได้อ่านแล้ว ตกลงยินยอมและยืนยันการรับใบ กำกับภาษี/ใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” กด ถัดไป

 • กรอกข้อมูล ผู้ขอรับใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  1. ชื่อ - นามสกุล
  2. เลขบัตรประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  3. อีเมล (สำหรับรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
  4. เลือก ทุกสัญญา เพื่อกำหนดให้อีเมลนี้ รับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ทุกสัญญา
  1. หรือ ระบุเลขที่สัญญาในช่อง เพื่อกำหนดให้ อีเมลนี้ รับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะเลขที่สัญญา ที่ได้ระบุไว้
 • คลิกปุ่มยืนยัน เพื่อยืนยันข้อมูลการสมัคร

 • ระบบได้รับข้อมูล ของคุณเรียบร้อยแล้ว