สัดส่วนผู้ถือหุ้น พิมพ์หน้านี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 TFS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโตโยต้าที่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทต่างๆในกลุ่มโตโยต้าทั่วโลก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 86.71 ในโตโยต้า ลีสซิ่ง และมีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการของ โตโยต้า ลีสซิ่ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน TFS คือ TMC ซึ่งเป็นบริษัทหลักของกลุ่มบริษัทโตโยต้า โดยทั้ง TFS และ TMC เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ในส่วนของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โตโยต้า ลีสซิ่งมีทุนจดทะเบียน 51,400 ล้านบาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 15,100 ล้านบาท อนึ่ง ณ ขณะนี้ โตโยต้า ลีสซิ่ง มีบริษัท โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท ทีไอบีเอช จำกัด เป็นบริษัทย่อย

สัดส่วนผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
ผู้ถือหุ้น
สัญชาติ
จำนวนหุ้น (ร้อยละ)
 • บริษัท โตโยต้า ไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น
  ญี่ปุ่น
  86.71
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ไทย
  10.00
 • ธนาคารแห่งโตเกียว- มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด
  ญี่ปุ่น
  1.87
 • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
  ญี่ปุ่น
  0.71
 • บริษัท บีทีเอ็มยู โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  ไทย
  0.26
 • บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด
  ไทย
  0.24
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  ญี่ปุ่น
  0.08
 • บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
  ไทย
  0.06
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.
  เนเธอร์แลนด์
  0.05
 • บริษัท เอสบีซีเอส จำกัด
  ไทย
  0.02
 • 100ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร