เช่าซื้อมาตรฐาน พิมพ์หน้านี้ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
  1. เพียงจ่ายเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และเลือกผ่อนชำระที่เหลือเป็นงวดๆ ตามระยะเวลา เพื่อสอดคล้องกับรายได้ของท่าน
  2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา (Flat rate) ทำให้ผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด หมดกังวลกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

วิธีการคำนวนค่าเช่าซื้อ
ค่างวดเช่าซื้อ = ยอดเงินต้น + [ยอดเงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา(ปี)]
ระยะเวลา (เดือน)

ตัวอย่าง
รถราคา   500,000 บาท
ดาวน์ 25% 125,000 บาท
ยอดเงินต้น   375,000 บาท
ดอกเบี้ย 3.00%  
ระยะเวลา    
ปี 4  
เดือน 48  
ค่างวดเช่าซื้อ = 375,000 + [375,000 x 3% x 4(ปี)]
48(เดือน)
= 8,750 / เดือน


ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร