ช่องทางการชำระเงิน พิมพ์หน้านี้

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีช่องทางการชำระเงินหลากหลายวิธีดังนี้


ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ชำระด้วยการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านเอทีเอ็ม (ATM)
 • ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ (Bualuang mBanking)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ชำระด้วยการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านเอทีเอ็ม (ATM)
 • ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ (SCB Easy App)
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ชำระด้วยการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านเอทีเอ็ม (ATM)
 • ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking Plus)
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ชำระด้วยการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านเอทีเอ็ม (ATM)
 • ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ (Krungsri Mobile Application)

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารธนชาต

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ชำระด้วยการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านเอทีเอ็ม (ATM)
 • ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ชำระด้วยการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านเอทีเอ็ม (ATM)
 • ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ (TMB Touch Mobile App)
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ชำระด้วยการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านเอทีเอ็ม (ATM)
 • ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)
 • ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)

 

หมายเหตุ:
ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการรับชำระเงินในอัตราที่แต่ละแห่งกำหนดไว้ไปรษณีย์ไทย

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

เอ็มเพย์

  เอ็มเพย์
 • ชำระที่เอไอเอสช็อป / ร้านเทเลวิซ และจุดรับชำระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น
 • ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยบริการ mPAY

 

หมายเหตุ:
ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการรับชำระเงินในอัตราที่แต่ละแห่งกำหนดไว้


ท่านสามารถชำระด้วยเงินสด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 1. สำนักงานใหญ่ อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 19
 2. สำนักงานราชบุรี
 3. สำนักงานสุราษฎร์ธานี
 4. สำนักงานชลบุรี
 5. สำนักงานสระบุรี
 6. สำนักงานขอนแก่น
 7. สำนักงานพิษณุโลก
 8. สำนักงานเชียงใหม่

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2558

 

หมายเหตุ:

แบบฟอร์มการชำระเงินจะจัดส่งให้กับท่านพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ภายหลังการชำระค่างวดในแต่ละเดือนค่าธรรมเนียมการมาใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ

ช่องทางการชำระเงิน
Payment Channel
ค่าธรรมเนียมต่อรายการชำระเงิน (บาท) / Fee (Baht)
จุดรับชำระเงิน / เคาน์เตอร์ธนาคาร
Over the Counter
ชำระผ่านเครื่อง ATM ชำระผ่าน
Internet
ชำระผ่าน
Tele Banking
กทม.
Bangkok
ตจว.
Provinces
กทม.
Bangkok
ตจว.
Provinces
กทม.
Bangkok
ตจว.
Provinces
กทม.
Bangkok
ตจว.
Provinces
ธ.กรุงเทพ /
Bangkok Bank
10 20 10 20 10 20 10 20
ธ.ไทยพาณิชย์ /
Siam commercial Bank
20 20 10 20 10 20 10 20
" ชำระค่างวด ผ่านช่องทาง E- Channel ธนาคารไทยพาณิชย์  
ฟรีค่าธรรมเนียมวันนี้ - 31 ธันวาคม 2561 "
ธ.กรุงศรีอยุธยา /
Bank of Ayudhya
15 30 10 20 10 20 10 20
ธ.ทหารไทย /
Thai Military Bank
15 15 15 15 15 15 15 15
ธ.กสิกรไทย /
Kasikornbank
15 30 15 25 10 20 10 20
ธ.กรุงไทย /
Krung Thai Bank
20 20 10 20 15 15 10 10
ธ.ธนชาต /
Thanachart Bank
10 15 10 15 10 15 10 15
ที่ทำการไปรษณีย์ /
Pay at Post
10 15            
เอไอเอสช็อป /
ร้านเทเลวิซ และจุด
รับชำระเงินเอ็มเปย์
สเตชั่น) / AIS
Shop / Telewiz
and mPAY Station
15 15            
เคาน์เตอร์เซอร์วิส /
Counter Service
15 25            
ชำระผ่านมือถือ
ด้วยบริการ mPAY
20 20            

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2558

 

หมายเหตุ:
การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และจุดรับชำระเงินมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ในเขตต่างจังหวัด หากท่านชำระเงินเกิน 100,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
 2. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ทหารไทย ในเขตต่างจังหวัด หากท่านชำระเงินเกิน 60,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 0.1%
 3. ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละราย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อแนะนำ
ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องในการชำระเงินทุกครั้ง และเก็บแบบฟอร์มการชำระเงินส่วนของลูกค้าไว้เป็นหลักฐานในการชำระ กรณีที่ท่านไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี ภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 02-660-5555

Quick View

ช่องทางชำระเงิน โตโยต้า ลีสซิ่ง / Methods of TLT ‘s Payment
ช่องทาง
การชำระเงิน
Payment Channel
ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากของท่าน
Direct Debit from bank accounts
ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ Cash Payment at Over the Counter ชำระผ่านเครื่อง ATM ชำระผ่าน
Internet
ชำระผ่าน Tele Banking ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ
Mobile Payment
แบบฟอร์ม
Application
สมัครผ่าน
ATM
สมัครผ่าน
Internet
ธ.กรุงเทพ /
Bangkok Bank

ธ.กสิกรไทย /
Kasikornbank

 

ธ.กรุงไทย /
Krung Thai Bank

ธ.กรุงศรีอยุธยา /
Bank of Ayudhya

 
ธ.ไทยพาณิชย์ /
Siam commercial Bank
ธ.ทหารไทย /
Thai Military Bank
 
ธ.ธนชาต /
Thanachart Bank
     
ที่ทำการไปรษณีย์ /
Pay at Post
             
เอไอเอสช็อป / ร้านเทเลวิซ และ
จุดรับชำระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น) /
AIS Shop / Telewiz and
mPAY Station
             
เคาน์เตอร์เซอร์วิส /
Counter Service
             

ชำระเงิน
ผ่านบริการมือถือ mPAY

           
ชำระที่สำนักงาน
โตโยต้าลีสซิ่ง
             

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2558

 

เอกสารดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร