หุ้นกู้ของโตโยต้า ลีสซิ่ง พิมพ์หน้านี้รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นมีประกันบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
กันยายน 2557 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น โครงการที่ 10 มูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแต่ 19 กันยายน 2557 - 18 กันยายน 2558
เมษายน 2557 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น โครงการที่ 9 มูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแต่ 18 เมษายน 2557 - 17 เมษายน 2558
ตุลาคม 2556 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น โครงการที่ 8 มูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2556 - 19 กันยายน 2557
กุมภาพันธ์ 2556 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น โครงการที่ 7 มูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 27 กุมภาพันธ์ 2557
กรกฎาคม 2555 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น โครงการที่ 6 มูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแต่ 23 กรกฏาคม 2555 - 22 กรกฏาคม 2556
กุมภาพันธ์ 2555 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น โครงการที่ 5 มูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 กุมภาพันธ์ 2556
กุมภาพันธ์ 2554 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น โครงการที่ 4 มูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 13 กุมภาพันธ์ 2555
พฤศจิกายน 2553 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น โครงการที่ 3 มูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2553 - 8 พฤศจิกายน 2554
มกราคม 2550 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น โครงการที่ 2 มูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแต่ 22 มกราคม 2550 - 21 มกราคม 2553
ธันวาคม 2548 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น มูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2548 - 28 ธันวาคม 2551

รายละเอียดหุ้นกู้ระยะยาว มีประกันบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทของหุ้นกู้
มูลค่าที่เสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย
วันออกหุ้นกู้
วันครบกำหนดชำระ
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 33
  2,000 ล้านบาท
  1.99 ต่อปี
  29 พ.ค. 2558
  25 มิ.ย. 2560
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี 4 เดือน ชุดที่ 32
  2,000 ล้านบาท
  2.72 ต่อปี
  25 ก.พ. 2558
  25 มิ.ย. 2560
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 5 ปี ชุดที่ 31
  8,000 ล้านบาท
  3.85 ต่อปี
  22 ส.ค. 2557
  22 ส.ค. 2562
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี 8 เดือน ชุดที่ 31
  2,000 ล้านบาท
  3.30 ต่อปี
  22 ส.ค. 2557
  22 เม.ย. 2560
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 4 ปี 3 เดือน ชุดที่ 30
  3,100 ล้านบาท
  3.68 ต่อปี
  29 พ.ค. 2557
  29 ส.ค. 2561
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 30
  1,900 ล้านบาท
  3.21 ต่อปี
  29 พ.ค. 2557
  29 พ.ค. 2560
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 4 ปี 2 เดือน ชุดที่ 29
  3,500 ล้านบาท
  3.82 ต่อปี
  26 ก.พ. 2557
  26 เม.ย. 2561
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี 2 เดือน ชุดที่ 29
  1,000 ล้านบาท
  3.11 ต่อปี
  26 ก.พ. 2557
  26 เม.ย. 2559
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 28
  1,185 ล้านบาท
  3.65 ต่อปี
  22 พ.ย. 2556
  22 พ.ย. 2559
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 28
  1,115 ล้านบาท
  3.38 ต่อปี
  22 พ.ย. 2556
  22 พ.ย. 2558
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 27
  2,050 ล้านบาท
  3.58 ต่อปี
  20 ส.ค. 2556
  20 ส.ค. 2559
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 27
  4,750 ล้านบาท
  3.34 ต่อปี
  20 ส.ค. 2556
  20 ส.ค. 2558
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 26
  600 ล้านบาท
  3.30 ต่อปี
  28 พ.ค. 2556
  28 พ.ค. 2559
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 26
  5,400 ล้านบาท
  3.21 ต่อปี
  28 พ.ค. 2556
  28 พ.ค. 2558
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 25
  4,000 ล้านบาท
  3.34 ต่อปี
  15 ก.พ. 2556
  15 ก.พ. 2559
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 24
  3,000 ล้านบาท
  3.35 ต่อปี
  13 ธ.ค. 2555
  13 ธ.ค. 2557
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 23
  2,000 ล้านบาท
  3.67 ต่อปี
  27 มิ.ย. 2555
  27 มิ.ย. 2557
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี 6 เดือน ชุดที่ 22
  2,250 ล้านบาท
  3.54 ต่อปี
  29 เม.ย. 2554
  29 ต.ค. 2556
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี 6 เดือน ชุดที่ 21
  1,050 ล้านบาท
  3.68 ต่อปี
  3 มี.ค. 2554
  3 ก.ย. 2557
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี 6 เดือน ชุดที่ 21
  1,750 ล้านบาท
  3.50 ต่อปี
  3 มี.ค. 2554
  3 ก.ย. 2556
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี 6 เดือน ชุดที่ 20
  1,500 ล้านบาท
  3.02 ต่อปี
  25 พ.ย. 2553
  25 พ.ค. 2557
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 19
  4,000 ล้านบาท
  3.08 ต่อปี
  20 ส.ค. 2553
  20 ส.ค. 2556
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 18
  1,700 ล้านบาท
  2.73 ต่อปี
  11 มิ.ย. 2553
  11 มิ.ย. 2556
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 17
  2,150 ล้านบาท
  3.00 ต่อปี
  26 มี.ค. 2553
  2 เม.ย. 2556
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 4 ปี ชุดที่ 16
  1,500 ล้านบาท
  3.60 ต่อปี
  23 ธ.ค. 2552
  23 ธ.ค. 2556
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 16
  2,000 ล้านบาท
  3.10 ต่อปี
  23 ธ.ค. 2552
  23 ธ.ค. 2555
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 15
  1,150 ล้านบาท
  3.20 ต่อปี
  4 ก.ย. 2552
  4 ก.ย. 2555
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 14
  1,000 ล้านบาท
  3.20 ต่อปี
  30 เม.ย. 2552
  30 เม.ย. 2555
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 13
  4,000 ล้านบาท
  3.50 ต่อปี
  25 ก.พ. 2552
  25 ก.พ. 2554
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 12
  1,200 ล้านบาท
  4.11 ต่อปี
  26 พ.ย. 2551
  26 พ.ย. 2553
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 11
  1,500 ล้านบาท
  5.00 ต่อปี
  16 ก.ค. 2551
  16 ก.ค. 2553
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 1 ปี ชุดที่ 11
  1,500 ล้านบาท
  4.32 ต่อปี
  16 ก.ค. 2551
  16 ก.ค. 2552
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 10
  2,900 ล้านบาท
  3.50 ต่อปี
  28 ก.พ. 2551
  28 ก.พ. 2554
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 10
  900 ล้านบาท
  3.22 ต่อปี
  28 ก.พ. 2551
  28 ก.พ. 2553
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 9
  3,100 ล้านบาท
  4.52 ต่อปี
  22 พ.ย. 2550
  22 พ.ย. 2553
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 9
  1,500 ล้านบาท
  4.30 ต่อปี
  22 พ.ย. 2550
  22 พ.ย. 2552
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 5 ปี ชุดที่ 8
  1,800 ล้านบาท
  4.53 ต่อปี
  16 ส.ค. 2550
  16 ส.ค. 2553
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 7
  3,000 ล้านบาท
  4.11 ต่อปี
  11 เม.ย. 2550
  11 เม.ย. 2553
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 6
  2,000 ล้านบาท
  4.98 ต่อปี
  20 ธ.ค. 2549
  20 ธ.ค. 2552
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 6
  2,000 ล้านบาท
  4.98 ต่อปี
  20 ธ.ค. 2549
  20 ธ.ค. 2551
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี ชุดที่ 5
  2,000 ล้านบาท
  5.70 ต่อปี
  4 เม.ย. 2549
  4 เม.ย. 2551
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 4
  3,000 ล้านบาท
  5.59 ต่อปี
  4 เม.ย. 2549
  4 เม.ย. 2552
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 3
  2,000 ล้านบาท
  3.71 ต่อปี
  14 ก.ค. 2547
  14 ก.ค. 2551
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 2
  2,000 ล้านบาท
  3.68 ต่อปี
  4 เม.ย. 2548
  4 เม.ย. 2551
 • หุ้นกู้มีประกันอายุ 3 ปี ชุดที่ 1
  3,000 ล้านบาท
  3.51 ต่อปี
  4 พ.ย. 2547
  4 พ.ย. 2550

 • หุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนด หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไปแล้ว

ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร