วิสัยทัศน์และพันธกิจ พิมพ์หน้านี้


วิสัยทัศน์
To be the finance company of choice for all Toyota Leasing stakeholders
เป็นบริษัทที่ให้บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ลูกค้ายอมรับและไว้วางใจในการใช้บริการเป็นอันดับแรก


พันธกิจ
To exceed our customer's expectations with a variety of Toyota financial products supported by excellent and extraordinary services
สร้างความประทับใจแก่ลูกค้ารถยนต์โตโยต้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร