วิสัยทัศน์และพันธกิจ พิมพ์หน้านี้


วิสัยทัศน์
To be the finance company of choice for all Toyota Leasing stakeholders
เป็นบริษัทที่ให้บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ลูกค้ายอมรับและไว้วางใจในการใช้บริการเป็นอันดับแรก


พันธกิจ
To exceed our customer's expectations with a variety of Toyota financial products supported by excellent and extraordinary services
สร้างความประทับใจแก่ลูกค้ารถยนต์โตโยต้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรยินดีต้อนรับ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร