แรงผลักดันของเรา พิมพ์หน้านี้


Management Team

ผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้า ลีสซิ่ง ประกอบด้วยคณะบุคลลที่มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงหลายท่านเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มบริษัทโตโยต้าเพื่อสนับสนุนบริษัททั้งด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิค โดยมีรายชื่อผู้บริหารดังนี้ (กุมภาพันธ์ 2558)นาย อากิระ สึโบอิ     กรรมการผู้จัดการใหญ่
นาย ปกรณ์ วงศ์วิทยาภิรมณ์ ที่ปรึกษาบริหาร
นาย เกรียงศักดิ์ ประพงศ์เสนา ที่ปรึกษาบริหาร
นาย ประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายงานการเงินและปฏิบัติการ
นาย เรืองชัย จองไพจิตรสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายงานขายและการตลาด
นาย สุชาติ พนมสมบูรณ์สิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส่วนงานนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ
นาง ชื่นกมล บุปผาคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Chief Financial Officer
ส่วนงานบริหารเงิน และการบัญชี
นาย ศุภกร ธำรงชลพิสิฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส่วนงานบริหาร และปฏิบัติการสินเชื่อ
นาย สุทธิรักษ์ ธรรมนูญรักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส่วนงานปฏิบัติการทางการขาย

นาย นพรัตน์ พลโกษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส่วนงานขายและการตลาด
นาย มาซาโนบุ มัตสึโมโตะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ผู้ประสานงานยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร