ความภูมิใจของเรา พิมพ์หน้านี้


ความภูิมิใจของเรา


โตโยต้า ลีสซิ่ง ถือเป็นหนึ่งใน 35 บริษัทในเครือ TFSC ที่นำหลักการ Kaizen
มาใช้เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างชัดเจนและโดดเด่น ด้วยโปรเจคที่พัฒนาขั้นตอนการทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชนะการแข่งขันทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลก


Kaizen Milestone
2014 Winner Asian Pacific Region Kaizen Competition
  Runner Up Global Kaizen Champion
2013 Runner Up Asian Pacific Region Kaizen Competition
2012 Winner Asian Pacific Region Kaizen Competition
Winner Global Kaizen Champion
2011 Second Runner Up Asian Pacific Region Kaizen Competition
2010 Winner Asian Pacific Region Kaizen Competition
Winner Global Kaizen Champion
2009 Runner Up Asian Oceania Region Kaizen Competition
2008 Winner Asian Oceania Region Kaizen Competition
2007 Winner Asian Oceania Region Kaizen Competition
Winner Global Kaizen Champion
2006 Winner Asian Oceania Region Kaizen Competition
2005 Winner Asian Oceania Region Kaizen Competition
2004 Winner Asian Oceania Region Kaizen Competition
Winner Global Kaizen Championยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร