กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


โตโยต้า ลีสซิ่ง ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ห้วยหุบสลัดใด อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 โตโยต้า ลีสซิ่ง สำนักงานภาคราชบุรี โดยตัวแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมและพนักงานจิตอาสากว่า 30 ชีวิต เดินทางไปยังห้วยหุบสลัดใด อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง การประปาส่วนภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี

ดำเนินกิจกรรมโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต เพื่อสืบสานพระปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการยกระดับน้ำในการแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และชะลอน้ำไม่ให้กระแสน้ำไหลหลาก ลดความรุนแรงของการกัดเซาะพื้นที่ ในการนี้นอกจากโตโยต้า ลีสซิ่ง จะได้สนับสนุนให้พนักงานจิตอาสาได้ร่วมสร้างฝายแล้วยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำฝายครั้งนี้ อีกทั้งจัดซื้ออาหารและน้ำดื่มมอบให้กับจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมงานอีกด้วย

โตโยต้า ลีสซิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทั้งระบบให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้กับธรรมชาติต่อไป 

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร