กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


โตโยต้า ลีสซิ่ง แบ่งปันองค์ความรู้ไคเซ็นให้กับเจ้าหน้าที่และผู้พิพากษาศาลเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โตโยต้า ลีสซิ่ง นำโดย คุณสุทธิรักษ์ ธรรมนูญรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะวิทยากร เดินทางไปแบ่งปันองค์ความรู้ไคเซ็น ให้กับคณะเจ้าหน้าที่และผู้พิพากษาศาลเดชอุดมกว่า 50 ท่าน ต่อยอดองค์ความรู้ไคเซนสู่หน่วยงานทางภาครัฐ (B2G) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน และเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมของบุคลากร

ทั้งนี้งานดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศาลเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะวิทยากรดังต่อไปนี้ >>>

  • คุณสุทธิรักษ์ ธรรมนูญรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย Training Academy ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ
  • คุณเจนกิจ บุญประจวบ ผู้จัดการแผนก(PM) สำนักงานภาคอุบลราชธานี
  • คุณวีรชัย วิถีพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ฝ่ายบริหารงานกฏหมาย
  • คุณเสาวนีย์ หาญภูมิพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม

เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน 


 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร