กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


โตโยต้า ลีสซิ่ง ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเคียงข้างเกษตรกรชาวสวนสับปะรด จ.อุตรดิตถ์ รับซื้อผลิตผลแจกจ่ายพี่น้องในหลายพื้นที่

ในช่วงเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน ที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนสับปะรดห้วยมุ่นในพื้นที่ อ.บ้านโคก และ อ.น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำเนื่องจากผลผลิตล้นตลาด ทำให้เกษตรกรหลายรายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากสถานการณ์ดังกล่าว โตโยต้า ลีสซิ่ง จึงได้ร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ และโตโยต้า เอ็กซ์เซลเลนท์ (จ.สุโขทัย) เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรรวมถึงลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่งที่ได้รับผลกระทบ โดยการลงพื้นที่รับซื้อผลผลิตกว่า 10 ตัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ และ จ.สุโขทัย

โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อเยียวยาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร และเคียงข้างเพื่อสร้างสรรค์สังคมยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร