กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


ตามไปดูรถบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้พิการ

หลังจาก รถบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง  (ประเทศไทย) จำกัด ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในกิจการงานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก็ได้ร่วมออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งแรกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน เมื่อเดือนมีนาคมไปแล้ว 

โดยสามารถร่วมผลิตขาเทียมให้กับผู้พิการขาขาดที่ด้อยโอกาสและยากไร้โดยไม่คิดมูลค่าตามพระราชปณิธานของสมเด็จย่าได้จำนวน 156 ขา จากผู้พิการ 140 คน และในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้ร่วมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ที่อ.เมือง จ.อุดรธานี สามารถร่วมผลิตได้ 127 ขาจากผู้พิการ 108 คน และล่าสุดกับการออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ขนาดย่อยครั้งที่ 1 ที่โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน และที่โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน ที่ผ่านมาโดยสามารถทำขาเทียมให้ผู้พิการได้จำนวน 9 ขาจากที่เข้ามารับบริการจำนวน 8 คน ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ขนาดย่อยนอกจากจะบริการทำขาเทียมแล้วยังมีเป้าหมายเพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือในการทำขาเทียมของโรงพยาบาล ตลอดจนการถ่ายทอดทักษะ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำขาเทียมให้แก่ช่างทำขาเทียม ที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทานประจำโรงพยาบาลอีกด้วย

ทั้งนี้ รถบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ที่ โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้น้อมเกล้าฯถวายในกิจการมูลนิธิขาเทียมฯ ได้สร้างโอกาสและให้ชีวิตใหม่แก่ผู้พิการขาขาดไปแล้วถึง 256 คน จาก 292 ขา และในเดือนกรกฎาคมจะไปออกหน่วยบริการทำขาเทียมขนาดย่อยที่โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย และโรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา ต่อไป

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร