กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


โตโยต้า ลีสซิ่งฯ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์ขยายโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางสาวพรพิศัย วงศ์สุวานิช ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม และนายสุวัธชัย ศรีกล่ำผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติทางการขาย ในฐานะรักษาการณ์ผู้จัดการสำนักงานภาคอุบลราชธานี พร้อมด้วยตัวแทนจากผู้แทนจำหน่ายบริษัท โตโยต้า เบสท์ สว่างแดนดิน จำกัด ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อแดง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร เพื่อร่วมมอบชุดคอมพิวเตอร์และโต๊ะเก้าอี้จำนวน 10 ชุด โดยมีนายพิมนต์ ศรีสำอางค์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว, นายซ่อม อินทรสิทธิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายไมตรี ปัญหาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแดง รับมอบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแดง กล่าวว่า ทางโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ทำการเรียนการสอนมาเกือบ 7 ปีแล้วโดยที่ผ่านมาหลังจากที่คอมพิวเตอร์เครื่องสุดท้ายที่ได้รับบริจาคใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ปี 2553 และไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อดังนั้น ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านบ่อแดงจึงใช้วิธีการสอนเด็กนักเรียนผ่านแบบเรียนแต่เพียงอย่างเดียวมาโดยตลอด

ดังนั้น ครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่โตโยต้า ลีสซิ่งฯได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่ และนอกจากจะมอบคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดโอกาสทางการเรียนรู้แล้ว โตโยต้า ลีสซิ่ง ยังนำไอศครีมและผลไม้ไปเลี้ยงนักเรียนในช่วงรับประทานอาหารกลางวันอีกด้วย  

สำหรับโรงเรียนบ้านบ่อแดง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 69 คน เปิดสอบระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 มีนักเรียนอนุบาล 17 คน ชั้นป1.-6 จำนวน 42 คน

ท้ายสุดนี้ โตโยต้า ลีสซิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและขับเคลื่อนความสุขให้กับทุกภาคส่วนในสังคมได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร