กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


โตโยต้า ลีสซิ่ง ร่วมฟื้นคืนชีพให้กระดาษไปกับโครงการ Paper Ranger

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา พนักงานจิตอาสาจากโตโยต้า ลีสซิ่ง อาสาไปร่วมฟื้นคืนชีพให้กระดาษที่บ้านจิตอาสา โดยร่วมกับโครงการคืนชีพให้กระดาษ Paper Ranger ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างเสริมความมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมที่ทำได้ง่ายๆ โดยการมาร่วมกันเปลี่ยนกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว เพื่อทำเป็นสมุดทำมือที่ น่ารัก น่าใช้ 

นอกจากการเป็นช่วยทำสมุดด้วยใจอาสาในครั้งนี้แล้ว โตโยต้า ลีสซิ่ง ยังได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว และดินสอสีไม้อีก 20 กล่องไว้สำหรับตกแต่งสมุดทำมือ ให้สวยงาม น่าใช้ และถูกใจน้องๆ ที่ได้รับมอบอีกด้วย โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังให้พนักงานตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากร และปลุกพลังจิตอาสาในตัวพนักงานที่ร่วมกิจกรรม 

โดยสมุดทุกเล่มที่เหล่าจิตอาสาได้ทำขึ้นนั้น จะถูกส่งต่อไปยังน้องๆ ในถิ่นทุรกันดารเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติม : http://paperranger.org/en/home/

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร