กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


โตโยต้า ลีสซิ่ง จัดอบรมพนักงาน ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร

โตโยต้า ลีสซิ่ง มุ่งมั่นให้พนักงานคำนึงถึงการมีวินัยจราจร เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดโครงการ “Toyota Road Safety Training & Workshop : อบรมขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร” ให้กับพนักงานที่ใช้รถในการทำงานเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด พนักงานขับรถผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานที่มีความสนใจ กว่า 130 คน โดยได้จัดการอบรมไปแล้วทั้งหมด 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์(รังสิต) จังหวัดปทุมธานี

โดยหลักสูตรการอบรมมุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝังให้พนักงานมีน้ำใจบนท้องถนน และมีการฝึกภาคปฏิบัติให้พนักงานได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ในภาวะเบรคกระทันหัน ,การขับขี่ในภาวะถนนคดเคี้ยว ,เรียนรู้เรื่องจุดบอดของรถยนต์ รวมไปถึงการจำลองสถานการณ์การมองเห็นของเด็ก ,คนเมา และคนชรา เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อผู้ใช้ถนนร่วมกัน

โตโยต้า ลีสซิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดฝึกอบรมพนักงานในครั้งนี้ จะทำให้พนักงานที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ขับขี่ที่มีวินัย มีน้ำใจ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างแท้จริง

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร