กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


โตโยต้า ลีสซิ่ง ร่วมออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ พร้อมส่งพนักงานเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกผู้พิการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน เพื่อทรงเปิดอาคารโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำชุมชนมีคนพิการขาขาดจำนวนมากในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารผ่านศึกและไม่สามารถเข้าถึงบริการกายอุปกรณ์ได้ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมพญาภูคาเพื่อพระราชทานขาเทียมให้กับผู้พิการขาขาดซึ่งเข้ามารับบริการทำขาเทียมระหว่างการออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม โอกาสนี้ ผู้บริหารจากทางบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินด้วยนำโดยคุณนพรัตน์ พลโกษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  อย่างไรก็ตาม การออกหน่วยครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่รถบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ซึ่งบ.โตโยต้า ลีสซิ่งฯ ได้น้อมเกล้าฯถวาย เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี โดยการออกหน่วยในครั้งนี้มีผู้พิการมารับบริการจำนวน 140 ราย ทำขาเทียมได้ทั้งสิ้น 156 ขา เป็นขาเทียมระดับใต้เข่า 91 ขา ขาเทียมเกษตร 25 ขา ขาเทียมเหนือเข่า 24 ขา ขาเทียมระดับใต้เข้า 9 ขา และขาเทียมระดับใต้ข้อเท้า 7 ขาซึ่งสาเหตุขาขาดเกิดจากเหยียบกับระเบิด ร้อยละ 52 รองลงมาเกิดจากอุบัติเหตุจราจรร้อยละ 23 และสาเหตุจากทางการแพทย์ร้อยละ 16

  และนอกจากรถบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการออกหน่วยในครั้งนี้แล้ว โตโยต้า ลีสซิ่ง ยังได้นำพนักงานจิตอาสาจากสำนักงานภาคพิษณุโลก และสำนักงานใหญ่รวมจำนวน 6 รายร่วมออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่โดยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการซักประวัติ วัดความดัน คัดกรองสุขภาพจิตผู้พิการ พร้อมรับส่งผู้พิการกลับที่พักชั่วคราว ตลอดจนคอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับผู้พิการ รวมทั้งยังได้จัดหาอาหารว่างมาแจกผู้พิการ และญาติ ระหว่างทำขาเทียมอีกด้วย

 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร