กิจกรรมความดีล่าสุด พิมพ์หน้านี้


โตโยต้า ลีสซิ่ง น้อมเกล้าฯ ถวายรถบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แก่มูลนิธิขาเทียมฯ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 15.53 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์นายกกิตติมศักดิ์เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม อาคารมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในการนี้ นายอากิระ สึโบอิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท  โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วยนายชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ พร้อมเอกสารสิทธิ์ในการถือครองรถเพื่อพระราชทานต่อให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะหน่วยงานที่มีอุปการะคุณต่อมูลนิธิขาเทียมฯ อีกด้วย

สำหรับรถบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่คันนี้นับเป็นคันแรกของมูลนิธิขาเทียมฯ ซึ่งจะออกไปให้บริการตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านโดยบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนเงินจำนวน 1,506,560 บาท ในการจัดซื้อรถยนตร์บรรทุกฮีโน่ขนาด 6 ล้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมจัดทำตัวถังให้ตรงกับความต้องการของมูลนิธิขาเทียมฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ฯ ในการส่งทีมวิศวกรช่วยออบแบบตัวถังให้ตรงกับการใช้งานของมูลนิธิ  รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานในการต่อตัวถัง ตลอดจนมุ่งเน้นให้ทางศูนย์บริการฯ ดูแลรถของมูลนิธิฯ เป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่า ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยการออกหน่วยของรถบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่คันนี้จะไปออกหน่วยเป็นครั้งแรกที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม 2560


เพิ่มเติม : ข่าวในพระราชสำนัก 


 

 

 

 คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร