โตโยต้า ลีสซิ่ง 20 ปี 20 ความดี พิมพ์หน้านี้

ในวาระที่โตโยต้า ลีสซิ่ง ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 20 ปี ในปี 2556 บริษัทมีแนวคิดจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม 20 กิจกรรม (เป็นอย่างน้อย) เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “โตโยต้า ลีสซิ่ง 20 ปี 20 ความดี”

กิจกรรม 20 ปี 20 ความดี
ความดีที่ 1
ปฎิทินเก่ามีค่า…ส่งมาช่วยเพื่อนในโลกมืด
โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีวัสดุใช้ดัดแปลงเป็นสมุดอักษรเบรลล์ (Braille) รวบรวมได้จำนวนกว่า 400 ชิ้นส่งมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ความดีที่ 2
ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชน
โตโยต้า ลีสซิ่ง ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยการสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ซึ่งมีกิจกรรมสันทนาการทั้งการแสดงจากน้องๆ เยาวชนในพื้นที่ กิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ กล้าแสดงออก มีความสามัคคี และมีน้ำใจซึ่งกันและกัน

ความดีที่ 3
สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
จัดกิจกรรมสร้างฟาร์มขนาดเล็ก หรือมินิฟาร์ม ซึ่งประกอบไปด้วยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเพาะเห็ดภูฏาน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การปลูกผักไร้สารพิษ การทำปุ๋ยชีวภาพ และการทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 200,000 บาท โดยมีอาสาสมัคร และผู้บริหารจาก โตโยต้า ลีสซิ่ง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก จ.ชลบุรี ร่วมแรงร่วมใจกัน

ความดีที่ 4
ปันยา ปันยิ้ม
ร่วมบริจาคยาและเวชภัณฑ์จำนวน 70,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะไม่มีเงินรักษาอาการเจ็บป่วย มอบให้วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคยาส่งให้ผู้ป่วยยากไร้ทั่วประเทศ

ความดีที่ 5
สมทบทุนร่วมบริจาคสร้างอาคารผู้ป่วยช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวพิษณุโลก
บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท แก่โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ที่บริษัทสำนักงานสาขาตั้งอยูได้มีบริการด้านสาธารณสุขรองรับประชานชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวพิษณุโลก

ความดีที่ 6
รวมน้ำใจช่วยภัยแล้ง
ส่งเสริมประเพณีไทย เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมกิจกรรมสงกรานต์ พร้อมมอบเงินน้ำใจส่งไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ที่ จ.อุบลราชธานี จำนวน 70,000 บาท

ความดีที่ 7
ห่วงใยผู้สูงวัยไร้สัญชาติ..เนื่องในวันผู้สูงอายุ
ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา มอบเงินบริจาคและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่บริเวณ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 4 ท่าน เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท

ความดีที่ 8
สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
มอบเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี จำนวน 80,000 บาท เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้อย่างเต็มที่และทันท่วงที

ความดีที่ 9
ทำดีถวายพ่อ
สนับสนุนโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จำนวน 200,000 บาท พร้อมเหล่าผู้บริหารช่วยกันปลูกต้นพุทรายักษ์ จำนวน 99 ต้นและมอบเงินสนับสนุนโครงการชั่งหัวมันฯ ที่จ.เพชรบุรี

ความดีที่ 10
บริจาคโลหิตช่วยชีวิตพี่น้องชาวไทย....
เชิญชวนเพื่อนๆ ผู้ประกอบการ พนักงานบริษัทภายในอาคารอับดุลราฮิม ถ.พระราม 4 และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดยมีผู้ใจบุญร่วมกิจกรรมเกือบ 400 คน

ความดีที่ 11
มอบค่าน้ำนม ส่งความห่วงใย จากใจ โตโยต้า ลีสซิ่ง
ระลึกถึงค่าน้ำนมของผู้เป็นแม่ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของใช้จำเป็นสำหรับแม่และเด็ก พร้อมกับเงินช่วยเหลือจำนวน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าน้ำนมให้กับน้องๆ ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ความดีที่ 12
ครอบครัว โตโยต้า…รวมน้ำใจ เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ครอบครัวโตโยต้ารวมน้ำใจมอบเงินจำนวน 150,000 บาท ข้าวของเครื่องใช้จำเป็น ชุดยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่มสะอาดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ อาทิ จันทบุรี อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สุรินทร์

ความดีที่ 13
PAY IT FORWARD ใจพร้อมช้อป + ใจพร้อมให้ = ได้มากกว่าหนึ่ง
จัดกิจกรรมประมูลของผู้บริหาร และการบริจาคขายของของพนักงาน เพื่อระดมทุนนำรายได้ไปมอบให้สมาคมรวมปัญญาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งสามารถรวบรวมเงินได้ทั้งสิ้น 100,000 บาท

ความดีที่ 14
Toyota Leasing Save The Sea คืนชีวันสู่ท้องทะเล
โตโยต้า ลีสซิ่ง ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกปะการัง ปล่อยปลาการ์ตูน 500 ตัว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของท้องทะเลไทย และเก็บขยะริมชายหาดเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ณ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ความดีที่ 15
รถเข็นนิทานเพื่อหัวใจดวงเล็กๆ ของเด็กป่วย
โตโยต้าลีสซิ่ง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนพื้นที่แห่งความเจ็บป่วย เป็นพื้นที่แห่งความสุข โดยสนับสนุนรถเข็นนิทานเด็ก มูลค่า 25,000 บาท แก่โรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อช่วยให้เด็กๆ ที่เข้ารับการรักษาได้มีสภาพจิตใจที่ฟื้นตัวเร็วขึ้น

ความดีที่ 16
รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในชุมชนร่มเกล้า ย่านคลองเตย ทำให้มีผู้รับเคราะห์บ้านเรือนถูกไฟไหม้ จำนวน 42 หลังคาเรือน โตโยต้าลีสซิ่งจึงขอมอบแผ่นสมาร์ทบอร์ด มูลค่า 100,000 บาท เพื่อให้ผู้ประสบภัยนำไปสร้างบ้านใหม่ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ผู้ประสบภัยให้ฟันฝ่าฝันร้ายในครั้งนี้ไปได้

ความดีที่ 17
ส่งเสริมจินตนาการของเยาวชนผ่านโครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์
โตโยต้า ลีสซิ่ง มุ่งมั่นให้โอกาสและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน มีเวทีในการแสดงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านโครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์ และการจัดทำยุวพัฒน์สาส์น ฉบับพิเศษออกทุกไตรมาส เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งส่งไปให้ความรู้แก่เด็กๆในถิ่นทุรกันดารได้อ่าน ฉบับละ 5,000 เล่ม

ความดีที่ 18
Learn with Share บริจาคและสอนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โตโยต้า ลีสซิ่ง สนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 7 เครื่อง มูลค่ากว่า 100,000 บาท แก่โรงเรียนนอภิบาลกุลบุตร จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาที่บริการ การเรียนการสอนฟรีแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่

ความดีที่ 19
บริจาคกรวยจราจรเพื่อสาธารณะประโยชน์
ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยบนท้องถนน โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้มอบกรวยจราจรมูลค่า 100,000 บาท ให้กับกองบัญชาการตำรวจจราจร เพื่อนำกรวยไปใช้เป็นเครื่องหมายเตือนการจราจรบนท้องถนน เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป

ความดีที่ 20
Toyota Leasing Hero Ride ปั่นเพื่อน้อง
ปิดท้ายโครงการ 20 ปี 20 ความดี กับโครงการที่ 20 ที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิพระดาบส ร่วมกับโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) สร้างสรรค์กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล บนเส้นทางสายประวัติคือ สะพานภูมิพล เพื่อมอบรายได้จากการสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆให้กับโครงการพระดาบสจังหวัดชาดแดนใต้ ในการจัดสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนพระดาบสที่จังหวัดยะลา บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพระหว่างฮีโร่นักปั่นเกือบ 5,000 คน รายได้จากการจัดงานรวมทั้งหมดกว่า 3,350,000 บาท ต้องขอขอบคุณในน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของนักปั่นทุกคน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ


คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร