ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง

คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการเพื่ออ่านคุณสมบัติและกรอกใบสมัคร หากไม่พบตำแหน่งงานที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครเพื่อส่งข้อมูลไว้ให้ทางบริษัท โดยเลือก "ตำแหน่งงานอื่นๆ"

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ, อีเมล human_resources@tlt.co.th และเว็บไซต์ที่บริษัทฯ ลงประกาศรับสมัครงานเท่านั้น

ชื่อตำแหน่ง : Marketing Officer เจ้าหน้าที่การตลาด (สินเชื่อรถยนต์)

อัตรา : หลายอัตรา

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

วันที่ประกาศ : 3 ก.ค. 61

Marketing Officer เจ้าหน้าที่การตลาด (สินเชื่อรถยนต์)

หน้าที่รับผิดชอบ

  • - ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
  • - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าในเบื้องต้น
  • - ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • - สัญชาติไทย อายุ 22 - 28 ปี
  • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • - หากมีประสบการณ์ด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รวมทั้งมีใจรักการให้บริการ
  • - มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
  • - สามารถทำงานวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้
  • - มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ที่ทำงาน

กรุงเทพฯ